V České republice bylo v roce 2009 sexuálně zneužito či týráno více než 4 000 dětí!

Logo Nadace Naše dítěNadace Naše dítě upozorňuje na vysoké počty týraných a sexuálně zneužívaných či zanedbávaných dětí. Z aktuálních statistik Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2009 vyplynulo, že až o 95 případů narostl počet sexuálně zneužitých dětí, které jsou často nuceny k prostituci a pořizování dětské pornografie.

celý článek

POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ - nová etapa kampaně STOP násilí na dětech

Nadace Naše dítě reaguje na stále se zvyšující počty fyzicky a psychicky týraných dětí v ČR a zahájila novou etapu osvětové kampaně zaměřenou na pozitivní přístup rodičů k dětem. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2008 uvádějí, že v naší zemi bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí, z toho násilí v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí, 524 chlapců a dívek. V 53 případech byly týrány děti mladší než 1 rok. Jedná se pouze o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Reálné počty týraných dětí se pohybují v desítkách tisíců ročně.

celý článek

Rozsviťte s námi Vánoce v dětských domovech

O vánoční atmosféru a radost z obdarování se podělte s dětmi z dětských domovů. Společně s Nadací Naše dítě můžete i letos splnit přání opuštěných dětí prostřednictvím projektu Dopisy Ježíškovi. Tajná přání letos napsalo více než 540 dětí z patnácti dětských domovů z celé České republiky. Na dárky a splnění svých přání čekají děvčata a chlapci z Humpolce, Nymburka, Jablonce nad Nisou, Tachova, Prahy a mnoha dalších měst.

celý článek

20. výročí Úmluvy o právech dítěte

20. listopadu 2009 uplyne 20 let od vzniku Úmluvy o právech dítěte. Valným shromážděním OSN byla Úmluva jednomyslně přijata 20. listopadu 1989. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993. Zároveň na 19. listopad připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, který byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu a mezinárodní koalicí 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. V ČR si jej připomínáme od roku 2001 a má za cíl upozornit na tuto problematiku a hledat možné cesty prevence a ochrany týraných a zneužívaných dětí po celém světě.

celý článek

16. výročí Nadace Naše dítě 2008 / 2009

Nadace Naše dítě od října roku 1993 pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem. Pod vedením ředitelky ing. Zuzany Baudyšové poskytuje poradenskou, právní pomoc a věnuje se přerozdělování finančních prostředků sponzorů dětem a rodinám v krizových životních situacích. Za prvních patnáct let takto nadace přerozdělila přes 200 milionů korun.

 

celý článek

Případů sexuálního zneužívání a týrání dětí přibylo

Téměř 2 tisíce případů týrání a sexuálního zneužívání dívek a chlapců mladších 18 let evidují české úřady za rok 2008. Jedná se o 94 trýzněných dětí více než v roce 2007. Statistické údaje jsou jen vrcholem ledovce a utajených případů jsou až desetitisíce! Nejčastěji jsou oběťmi dívky a chlapci ve věku od 6 do 15 let. V 53 případech bylo fyzické a psychické týrání spácháno na dětech mladších než 1 rok. 739 dětí bylo v ČR sexuálně zneužito. Často jsou nezletilí nuceni také k dětské prostituci a pornografii. Ve 21 případech byly zneužity děti mladší 3 let.

celý článek

Evropské projekty Missing Children Europe v ČR

Pomohou Evropské projekty chránit děti také v České republice?

/Praha 2. dubna 2009/ Zástupci Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu (Missing Children Europe) se v Praze sešli s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Společnou schůzku iniciovala Nadace Naše dítě. Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová je členkou představenstva této významné bruselské organizace Missing Children Europe.

celý článek

Nadace udělila Zlaté srdce 2009 významným ochráncům dětí

 

V rámci osvětové kampaně STOP násilí na dětech uděluje Nadace Naše dítě od roku 2005 ocenění pro významné ochránce dětí za mimořádné činy ve prospěch ochrany práv, zdraví a životů našich nejmenších. U příležitosti 16. výročí své činnosti předala nadace v pondělí večer v pražském divadle Minor ceny Zlaté srdce dalším třem osobnostem. Slavnostním večerem provázel moderátor Aleš Cibulka a oceněným zazpívala patronka nadace Helena Vondráčková. Tančily a zazpívaly také talentované děti z Dětského domova v Horním Slavkově.

celý článek

Naučte své dítě býti opatrným uživatelem internetu

10. únor 2009 mezinárodní Den bezpečnějšího internetu, Safer Internet Day

Za bezpečnější internet pro děti již od roku 2007 bojuje první česká Internet Hotline provozovaná neziskovou organizací Nadace Naše dítě. Internet Hotline je členem mezinárodní asociace INHOPE (www.inhope.org), sdružující horké linky se zaměřením na bezpečný internet.

celý článek

Linka Internet Hotline Nadace Naše dítě žádá uzákonění trestnosti groomingu a blokaci internetových stránek s dětskou pornografií

Nadace Naše dítě se jakožto provozovatel první české internetové horké linky Internet Hotline obrací na poskytovatele internetových služeb v ČR s žádostí o blokování přístupu uživatelů internetu ke stránkám, které prokazatelně obsahují dětskou pornografii. Pokládá za zásadní, aby poskytovatelé internetových služeb vyvinuli maximální úsilí ke snížení dostupnosti dětské pornografie na internetu.

celý článek

Zúčastněte se semináře Pozitivní rodičovství Nadace Naše dítě dne 21. 1. 2010

Nadace Naše dítě pořádá u příležitosti nové osvětové kampaně Pozitivní rodičovství semináře pro laickou veřejnost a odborníky. Účastníci se seznámí se zásadami pozitivního rodičovství. Dozví se, jaké místo ve výchově mají odměny a tresty, kde hledat nápravu, když přijdou problémy s výchovou dětí a získají odpovědi na mnoho dalších otázek souvisejících s pozitivním přístupem k rodičovskému poslání. Přihlášky se přijímají již v těchto dnech!

celý článek

Internet Hotline Nadace Naše dítě – bezpečný internet pro děti

Děti si zaslouží, aby dospělí chránili jejich bezpečí i ve spleti lákavého internetu, plného informací různého typu a původu. V České republice mají rodiče i všichni běžní uživatelé internetu od začátku roku 2007 možnost upozornit na nebezpečný obsah internetu a ochránit tak děti před řadou nebezpečí včetně dětské pornografie a dětské prostituce.

celý článek

Listopadová výročí připomínají nutnost chránit děti před všemi formami násilí

Týrání a zneužívání, které je pácháno na dětech, poškozuje jejich současný i budoucí život. Ničí identitu osobnosti, bourá důvěru dětí v sebe i v okolní svět, narušuje pocity základní jistoty. Ovlivňuje schopnost dítěte rozpoznat, co je správné, a přijmout základní morální pravidla.

celý článek

Internet Hotline Nadace Naše dítě bojuje proti šíření dětské pornografie

Internet Hotline Nadace Naše dítě je horká linka určená pro oznamování nelegálních materiálů na internetu, především dětské pornografie a funguje v České republice od 1. dubna 2007 na stránkách www.internethotline.cz

celý článek

2008: Rozhodující rok pro ochranu dětí před pohřešováním, únosy a zobrazování zneužívaných dětí na internetu

Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti

Při příležitosti zasedání představenstva představila Missing Children Europe své priority pro rok 2008. Missing Children Europe je Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti, kterou spoluzaložila Nadace Naše dítě v roce 2001.

Akční plán, který Missing Children Europe přijala pro nejbližší měsíce, obsahuje tři zásadní priority. Tyto projekty bude podporovat Evropská komise.

celý článek

Mezinárodní den pohřešovaných dětí 25. května připomíná symbolická modrá pomněnka

Mezinárodní den pohřešovaných dětí připadá na 25. května. Připomínáme si tisíce dětí, které byly uneseny, utekly z rodin či dětských domovů a jiných školských zařízení. Symbolem tohoto dne je kvítek modré pomněnky, který říká „nezapomeň na mě“…

celý článek

Tři roky Linky právní pomoci Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě je zakladatelem Linky právní pomoci s kontaktním číslem 777 800 002. Advokáti poskytují volajícím odborné rady, doporučení a informace z oblasti rodinného práva zdarma, pouze za cenu telefonního hovoru. Linka pomáhá již tři roky. Lidé se na advokáty obracejí telefonicky či pomocí emailové adresy lpp@nasedite.cz.

celý článek

Pomáhat zastavit týrání dětí má smysl!

Každá maličkost, každé rozhodnutí nebo čin, kterým přispějeme k tomu, aby se snížil počet týraných a zneužívaných dětí, má svůj smysl. V roce 2007 v této činnosti podpořili Nadaci Naše dítě také všichni lidé, kteří si zakoupili červenou kartu s píšťalkou a dali tak červenou kartu týrání dětí. Patří vám za to velké poděkování za solidaritu a podporu.

celý článek

Projekty na pomoc dětem již po páté podpoří Skládačka Nadace Naše dítě

Na konci srpna Nadace Naše dítě vyhlásila grantové řízení Skládačka 2008. Cílem a účelem je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte.

celý článek

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě pomáhá již třetím rokem

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě s kontaktním číslem 777 800 002 byla uvedena do provozu 23. listopadu 2005. Od té doby zkušení advokáti pomáhají řešit případy týkající se vztahů mezi rodiči a dětmi. Právníci jsou připraveni řešit právní problémy a zodpovědět dotazy každou středu od 10 do 18 hodin. Na lince jsou poskytovány právní rady zdarma pouze za cenu telefonního hovoru.

celý článek