Linka Internet Hotline Nadace Naše dítě žádá uzákonění trestnosti groomingu a blokaci internetových stránek s dětskou pornografií

Nadace Naše dítě se jakožto provozovatel první české internetové horké linky Internet Hotline obrací na poskytovatele internetových služeb v ČR s žádostí o blokování přístupu uživatelů internetu ke stránkám, které prokazatelně obsahují dětskou pornografii. Pokládá za zásadní, aby poskytovatelé internetových služeb vyvinuli maximální úsilí ke snížení dostupnosti dětské pornografie na internetu.

celý článek

Zúčastněte se semináře Pozitivní rodičovství Nadace Naše dítě dne 21. 1. 2010

Nadace Naše dítě pořádá u příležitosti nové osvětové kampaně Pozitivní rodičovství semináře pro laickou veřejnost a odborníky. Účastníci se seznámí se zásadami pozitivního rodičovství. Dozví se, jaké místo ve výchově mají odměny a tresty, kde hledat nápravu, když přijdou problémy s výchovou dětí a získají odpovědi na mnoho dalších otázek souvisejících s pozitivním přístupem k rodičovskému poslání. Přihlášky se přijímají již v těchto dnech!

celý článek

Internet Hotline Nadace Naše dítě – bezpečný internet pro děti

Děti si zaslouží, aby dospělí chránili jejich bezpečí i ve spleti lákavého internetu, plného informací různého typu a původu. V České republice mají rodiče i všichni běžní uživatelé internetu od začátku roku 2007 možnost upozornit na nebezpečný obsah internetu a ochránit tak děti před řadou nebezpečí včetně dětské pornografie a dětské prostituce.

celý článek

Listopadová výročí připomínají nutnost chránit děti před všemi formami násilí

Týrání a zneužívání, které je pácháno na dětech, poškozuje jejich současný i budoucí život. Ničí identitu osobnosti, bourá důvěru dětí v sebe i v okolní svět, narušuje pocity základní jistoty. Ovlivňuje schopnost dítěte rozpoznat, co je správné, a přijmout základní morální pravidla.

celý článek

Internet Hotline Nadace Naše dítě bojuje proti šíření dětské pornografie

Internet Hotline Nadace Naše dítě je horká linka určená pro oznamování nelegálních materiálů na internetu, především dětské pornografie a funguje v České republice od 1. dubna 2007 na stránkách www.internethotline.cz

celý článek

2008: Rozhodující rok pro ochranu dětí před pohřešováním, únosy a zobrazování zneužívaných dětí na internetu

Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti

Při příležitosti zasedání představenstva představila Missing Children Europe své priority pro rok 2008. Missing Children Europe je Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti, kterou spoluzaložila Nadace Naše dítě v roce 2001.

Akční plán, který Missing Children Europe přijala pro nejbližší měsíce, obsahuje tři zásadní priority. Tyto projekty bude podporovat Evropská komise.

celý článek

Mezinárodní den pohřešovaných dětí 25. května připomíná symbolická modrá pomněnka

Mezinárodní den pohřešovaných dětí připadá na 25. května. Připomínáme si tisíce dětí, které byly uneseny, utekly z rodin či dětských domovů a jiných školských zařízení. Symbolem tohoto dne je kvítek modré pomněnky, který říká „nezapomeň na mě“…

celý článek

Tři roky Linky právní pomoci Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě je zakladatelem Linky právní pomoci s kontaktním číslem 777 800 002. Advokáti poskytují volajícím odborné rady, doporučení a informace z oblasti rodinného práva zdarma, pouze za cenu telefonního hovoru. Linka pomáhá již tři roky. Lidé se na advokáty obracejí telefonicky či pomocí emailové adresy lpp@nasedite.cz.

celý článek

Pomáhat zastavit týrání dětí má smysl!

Každá maličkost, každé rozhodnutí nebo čin, kterým přispějeme k tomu, aby se snížil počet týraných a zneužívaných dětí, má svůj smysl. V roce 2007 v této činnosti podpořili Nadaci Naše dítě také všichni lidé, kteří si zakoupili červenou kartu s píšťalkou a dali tak červenou kartu týrání dětí. Patří vám za to velké poděkování za solidaritu a podporu.

celý článek

Projekty na pomoc dětem již po páté podpoří Skládačka Nadace Naše dítě

Na konci srpna Nadace Naše dítě vyhlásila grantové řízení Skládačka 2008. Cílem a účelem je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte.

celý článek

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě pomáhá již třetím rokem

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě s kontaktním číslem 777 800 002 byla uvedena do provozu 23. listopadu 2005. Od té doby zkušení advokáti pomáhají řešit případy týkající se vztahů mezi rodiči a dětmi. Právníci jsou připraveni řešit právní problémy a zodpovědět dotazy každou středu od 10 do 18 hodin. Na lince jsou poskytovány právní rady zdarma pouze za cenu telefonního hovoru.

celý článek

Zuzana Baudyšová a Radka Kocurová pokřtily knížku o prenatálním vývoji dětí

Naši nejmenší se často ptají, odkud k nám přišel bráška a jak to, že maminka má sestřičku v bříšku. Odpověď jim teď můžete dát pomocí ojedinělé knížky „Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí?“. Ta provází malé i velké čtenáře prenatálním vývojem dítěte od početí po porod. Autorka Miriam Pešková citlivým způsobem seznamuje s jednotlivými stupni vývoje lidského plodu. Na slavnostním křtu v pražské Restauraci Mánes 18. června 2008 nechyběly kromě autorky také kmotra knihy, ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová a moderátorka Radka Kocurová, která se spolu s fotbalistou Tomášem Rosickým stala tváří kampaně nadace v boji proti týrání dětí. Křest moderoval Alfred Strejček, vystoupila Lenka Filipová a popřát knížce přišel také uznávaný odborník PhDr. Karel Humhal, klinický psycholog.  

celý článek

V roce 2007 bylo v ČR utýráno 20 dětí. Opravdu jsme jim nemohli pomoci?

Nadace Naše dítě od 25. května 2008, který je zároveň Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí, startuje novou etapu kampaně proti týrání a zneužívání dětí s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“. Kampaň má za cíl upozornit veřejnost na formy psychického a fyzického týrání dětí a na problematiku komerčního sexuálního zneužívání nezletilých. Kampaní se Nadace Naše dítě snaží o snížení počtu dětí, na kterých je pácháno násilí a zároveň pomáhat dětem, kterým je ubližováno. Nadace tak i nadále plní v této oblasti smysl a poslání, pro které byla před patnácti lety založena.

Statistiky týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2007

celý článek

Pomozte při hledání tří sester z Belgie

Nadace Naše dítě a Child Focus (Belgie) žádají obyvatele České republiky o pomoc při hledání tří belgických dívek, které pocházejí z Anvers. Ztratily se začátkem ledna 2008. Jsou v doprovodu svého otce a s největší pravděpodobností se nacházejí na jihu nebo východě Evropy. Je pravděpodobné, že se přemisťují pomocí bílého automobilu Peugeot Partner se státní poznávací značkou XXH-802 nebo kempingového vozu se státní poznávací značkou YBE-688, který vidíte na fotografii. Dále je pravděpodobné, že se jejich otec snaží vydělávat na živobytí hrou na flašinet.

celý článek

Aktivity na ochranu dětí před pohřešováním a komerčním zneužíváním

Nadace Naše dítě úzce spolupracuje s mezinárodní organizací Missing Children Europe (MCE). Jedná se o Evropskou federaci pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu, ve které je ředitelka nadace Zuzana Baudyšová členkou představenstva. Missing Children Europe sdružuje 21 neziskových organizací z celé Evropy a úzce spolupracuje s Mezinárodním centrem pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC) ve Washingtonu.

celý článek

Zastavit týrání bezbranných dětí má smysl!

Nadace Naše dítě v letošním roce posílila kampaň s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“, která navazuje na osvětovou kampaň zahájenou nadací v roce 2005 pod názvem „Stop násilí na dětech“.

celý článek

Vánoční akce Nadace Naše dítě letos splní přání dětem ze 14 dětských domovů

Charitativní projekt Nadace Naše dítě Dopisy Ježíškovi je způsobem, jak můžete darovat dětem z dětských domovů vánoční dárky, které si přejí.

celý článek

První rok Internet Hotline – stovky oznámení dětské pornografie na internetu

První internetová horká linka, která v České republice funguje od 1. dubna 2007, bojuje především proti šíření dětské pornografie prostřednictvím internetu. Linku na stránkách www.internethotline.cz založila a provozuje Nadace Naše dítě. Za první rok fungování byly na Internet Hotline oznámeny stovky emailů, webových stránek, emailů s nebezpečným a nevhodným obsahem. Všechny závažné případy nadace postoupila k dalšímu šetření Policii ČR – oddělení internetové kriminality. Na monitorování a dalším řešení závadného obsahu na internetu spolupracuje Nadace Naše dítě i s nejvýznamnějším českým internetovým vyhledávačem Seznam.cz.

celý článek

Missing Children Europe a Nadace Naše dítě hledají partnera pro zlepšení situace pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice

Evropská federace pro pohřešované  a sexuálně zneužívané děti

V Praze zasedá představenstvo Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (Missing Children Europe), se sídlem v Bruselu. Jednání se zaměřila i na situaci pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice.

celý článek

Nadace Naše dítě již 15 let chrání dětská práva

1. října 2008 uplyne 15 let od založení Nadace Naše dítě. Za svého působení v oblasti práv dětí zlepšila a změnila nadace životní podmínky a osudy statisíců dětí, které se mnohdy dostaly na hranici života a smrti. Nadace Naše dítě pomáhá formou přímé finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi na ochranu dětí a podílí se na řadě programů v rámci Evropské unie.

celý článek