Cena dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005

Nadace Naše dítě v rámci kampaně „Stop násilí na dětech” vyhlašuje celorepublikový projekt na podporu ochrany dětí „Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě” zasvěcenou dílu Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

celý článek

25. květen – Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Statistické údaje i každodenní realita potvrzují, že fenomén pohřešovaného dítěte je v České republice značně rozšířený, chybí však podrobnější údaje o pohřešovaných dětech i důvodech zmizení, které by přispěly k účinnější prevenci.

celý článek

COMMERZBANK Praha – generální sponzor Nadace Naše dítě

Dlouholetým sponzorem Nadace Naše dítě je COMMERZBANK Praha. V průběhu desetileté spolupráce přispívala banka na projekty Nadace Naše dítě pravidelně částkou 50 až 60 tisíc korun a stala se jedním z hlavních sponzorů nadace. S nástupem nového vedení COMMERZBANK Praha se spolupráce prohloubila, COMMERZBANK Praha je nyní generálním partnerem nadace a správcem nadačního jmění.

celý článek

Finanční pomoc Lince bezpečí a dalším projektům na ochranu dětí

V roce 2005 Nadace Naše dítě podpořila :

  • celostátní Linku bezpečí 800 155 555 částkou 4,1 mil. Kč
  • přes 30 organizací na pomoc týraným, zneužívaným a handicapovaným dětem částkou 3,1 mil. Kč
  • desítky konkrétních případů ohrožených dětí v ČR částkou 1,3 mil. Kč
  • děti ze Srí Lanky postižené tsunami částkou 0,5 mil. Kč

Nadace Naše dítě rozdělila v roce 2005 celkem 9,1 mil. Kč.

celý článek

Bezpečný internet pro dětí

Nadace Naše dítě jako člen Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti zahajuje v rámci své kampaně „Dětem se nesmí ubližovat! – STOP násilí!“ celorepublikový projekt nazvaný:

celý článek

Linka právní pomoci 777 800 002 rozšiřuje provoz

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě začala rodičům a dospívající mládeži sloužit od 23. listopadu 2005 každou středu od 14 do 18 hodin. O bezplatné právní rady Linky právní pomoci na čísle 777 800 002  je velký zájem.

celý článek

Na smazání dluhu za léčbu malého Do zbývá získat jen 47 235,- Kč

Na kontě pro úhradu léčení malého vietnamského chlapečka Do Anh Tai z Varnsdorfu, který v prosinci loňského roku otevřela Nadace Naše dítě, je k 28. březnu 2006 celkem 737 979 Kč.  Do vyrovnání dluhu za léčení miminka v mostecké nemocnici zbývá veřejnou sbírkou získat již jen 47 235,- Kč.

celý článek

Zlaté srdce 2006

Nadace Naše dítě v rámci kampaně Stop násilí na dětech! vyhlašuje 2. ročník celorepublikového prestižního ocenění ochránců dětí „Zlaté srdce 2006“ zasvěcené dílu Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

celý článek

Připomeňte si společně s námi Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Mezinárodní den pohřešovaných dětí si připomínáme každoročně 25. května. Datum nebylo zvoleno náhodně, ale váže se ke dni, kdy se v roce 1979 v New Yorku ztratil tehdy šestiletý Etan Platz. Po odchodu do školy se s rodiči již nikdy neshledal. Jeho příběh vedl americké úřady k intenzivní práci v oblasti ochrany dětí před únosy a pomoci pohřešovaným dětem a jejich rodinám. V Evropě si tzv. pomněnkový den připomínáme od roku 1986, a to symbolickým kvítkem modré pomněnky.

celý článek

Na Linku bezpečí mohou děti volat nadále zdarma

Nadace Naše dítě věnovala v těchto dnech na bezplatné volání dětí na Linku bezpečí 4,1 mil. korun a zabránila tomu, aby se děti nemohly na linku bez telefonní karty či mince dovolat.

celý článek

Pomoc ohroženým dětem na Srí Lance

Nadace Naše dítě přispěla jako jedna z prvních prostřednictvím organizace Hand for help na pomoc dětem na Srí Lance. Akce českých záchranářů vedená Jaromírem Dolanským byla nasměrována do oblasti Galle a na Srí Lance tuto pomoc začali nazývat Naděje z Čech. Ve městě Galle byla totiž na pobřeží během katastrofy úplně zničena spádová nemocnice, která sloužila pro oblast obývanou cca 1,5 milionem lidí. V této nemocnici přicházelo na svět ročně 15 tisíc dětí.

celý článek

Zahajuje Linka právní pomoci Nadace Naše dítě – 777 800 002

V rámci kampaně Nadace Naše dítě „Stop násilí na dětech!” zahajuje ve středu 23. listopadu od 14 hodiny zkušební provoz Linka právní pomoci Nadace Naše dítě. Vytočením telefonního čísla 777 800 002 je možné získat od zkušených právníků zdarma právní radu týkající se dítěte. Linka bude sloužit dospělým a dospívající mládeži každou středu v době od 14 do 18 hodin. Postupně bude svou činnost rozšiřovat.

celý článek

Skládačka 2005 - seznam podpořených projektů

Nadace Naše dítě v rámci programu Skládačka 2005 podpořila 25projektů. Celkový dar činí 2 451 946 Kč.

celý článek

Cena dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005

Nadace Naše dítě v rámci kampaně „Stop násilí na dětech” vyhlašuje celorepublikový projekt na podporu ochrany dětí „Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě” zasvěcenou dílu Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

celý článek

Zlaté srdce 2005 - vítězové prestižní soutěže

Prestižní Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005 zasvěcenou dílu významného českého ochránce dětí Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. získala paní Jarmila Dolejšková, manželé Hana a Petr Maláskovi a Městský úřad ve Valašském Meziříčí.

celý článek

Náplast ve spolupráci s URGO

Naše společnost, URGO- MEDCOM s.r.o působí na českém farmaceutickém trhu již od roku 1991. Nejdříve jsme pouze zastupovali francouzskou společnost Laboratoires URGO S.A., ale postupem doby náplasti URGO v našich lékárnách natolik zdomácněly, že jsme se stali dceřinou společností Laboratoires URGO.

celý článek

Postiženým dětem na Srí Lance pomůže dětská pediatrická jednotka

Nadace Naše dítě přispěla 0,5 mil.Kč na vyslání pediatrické mobilní jednotky na pomoc dětem postižených katastrofou na Srí Lance. Expedice, kterou bude zajišťovat česká organizace Hand for help, by měla do oblasti vyrazit v pondělí 10. ledna 2005. Pomoc v této oblasti bude poskytnuta na základě konzultace s českým velvyslancem v Indii Ing. Jaromírem Novotným.

celý článek

25. květen – Mezinárodní den pohřešovaných dětí

V srpnu 1996 byla nalezena těla dvou mrtvých dívek, které byly opakovaně znásilněny a několik měsíců drženy ve sklepě vrahem a pedofilem Dutrouxem, se kterým probíhá v těchto dnech soudní proces, sledovaný nejenom Belgičany. Aféra šokovala belgickou veřejnost a poukázala na nedostatky legislativy a praxe v oblasti komerčního zneužívání dětí. Zároveň iniciovala každoroční připomenutí Mezinárodního dne pohřešovaných dětí 25. května v rámci celé Evropy. Tento den se připomíná po celém světě již více než dvacet let. 

celý článek

Stop zneužívání Linky bezpečí

Linka bezpečí 800 155 555 zaznamenává stejně jako ostatní bezplatné linky tísňového volání značný počet zneužívajících telefonátů. Jedná se o opakovaná a bezdůvodná volání, která Linku blokují a zabraňují tomu, aby se na ni dovolaly děti, které pomoc od Linky bezpečí skutečně potřebují. Moderní služby poskytované Českým Telecomem umožňují určit telefonní stanice, ze kterých byla volání uskutečněna. Telefonní čísla, z nichž je Linka bezpečí zneužívána, byla od 1. 3. 2004 pro volání na Linku bezpečí zablokována. Identita volajících zůstává i nadále v anonymitě.

celý článek

Psychické a fyzické týrání v dětství u dospělé populace ČR

V letech 2001 - 2003 uskutečnil odborný tým pracovníků Sdružení Linka bezpečí, vedený Mgr. Viktorem Bosákem (od 1. 10. 2002), unikátní výzkum nazvaný „Retrospektivní studiefyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR”. Jeho jedinečnost spočívá především v tom, že část výzkumu zabývající se problematikou psychického týrání představuje první studii o psychickém týrání v dětství na světě, jejíž výsledky jsou reprezentativní pro celou dětskou či dospělou populaci některé země či státu (alespoň autoři studie přes intenzivní několikaleté hledání v nejprestižnějších světových odborných pramenech dosud nezískali informaci, že by obdobná studie byla kdekoliv na světě realizována).

celý článek