O nadaci Naše dítě

Pomáháme dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. 

Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytujeme bezplatné právní poradenství, tvoříme osvětové kampaně a snažíme se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

Spolupracujeme s několika mezinárodními organizacemi a podílíme se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie. Nadace Naše dítě nepřijímá finanční prostředky od státu a je na něm proto zcela nezávislá.

Děkujeme všem laskavým dárcům, známým tvářím
a novinářům za pomoc a podporu! Děti se samy neubrání!

Poslání nadace

Cílem Nadace Naše dítě je, aby ubylo slz a přibývalo úsměvů na dětských tvářích.

Za více než 24 let naší existence, jsme díky podpoře dárců a mecenášů mohli transparentně přerozdělit přes 290 milionů korun ve prospěch ohrožených dětí, poskytnout tisíce bezplatných rad na Lince právní pomoci a apelovat na širokou veřejnost prostřednictvím mnoha osvětových kampaní.

Příjemci naší podpory jsou kromě konkrétních dětí i instituce, které se zabývají jejich ochranou - dětská oddělení nemocnic, dětské domovy, krizová centra, centra pro autistické děti nebo centra pro výcvik asistenčních a canisterapeutických psů.