O nadaci Naše dítě

Pomáháme dětem mentálně i fyzicky handicapovaným a také sociálně znevýhodněným dětem. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytujeme bezplatné právní poradenství, tvoříme osvětové kampaně a snažíme se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

Nadace Naše dítě je nezávislá organizace, děkujeme proto všem laskavým dárcům, známým tvářím a novinářům za jejich pomoc a podporu!


Děti se samy neubrání!

Poslání nadace

Cílem Nadace Naše dítě je, aby ubylo slz a přibývalo úsměvů na dětských tvářích.

Za 29 let naší existence jsme díky podpoře dárců a mecenášů mohli transparentně přerozdělit přibližně 300 milionů korun ve prospěch ohrožených dětí, poskytnout tisíce bezplatných rad na Lince právní pomoci a apelovat na širokou veřejnost prostřednictvím mnoha osvětových kampaní.

Příjemci naší podpory jsou kromě konkrétních dětí i instituce, které se zabývají jejich ochranou - dětská oddělení nemocnic, dětské domovy, azylové domy a krizová centra, centra pro autistické děti nebo centra pro výcvik asistenčních a canisterapeutických psů.