Komu jsme pomohli

Komu jsme pomohli 2022

5. 4. 2022

V roce 2022 pokračujeme v pomoci handicapovaným a sociálně znevýhodněným českým dětem, a to úhradou kompenzačních pomůcek, rehabilitací, výcviků asistenčních psů a mnoho dalšího. Sociálně znevýhodněným dětem hradíme kroužky, obědy a také notebooky pro plnění domácích úkolů, případně pro možnost distanční výuky. Bez odezvy nemůžeme nechat ani válku na Ukrajině, proto se naše pomoc zaměřila také na děti, které uprchly s maminkami na území ČR. Založili jsme také sbírku na podporu rodičů samoživitelů, kteří se ocitají se svými dětmi v nouzi v důsledku vysodké infalce a zdražování.

celý článek

Komu jsme pomohli 2021

2. 6. 2021

V roce 2021 jsme podpořili celkem 1 350 dětí! Téměř 900 notebooků bylo uhrazeno a odesláno do sociálně znevýhodněných rodin, pěstounských rodin a dětských domovů. Umožnily jsme tak dětem z těchto prostředí zapojit se do distanční výuky a využít techniku i k dalším studijním účelům. Podpořili jsme také rodiny s dětmi z oblastí poničených tornádem. A samozřejmě pokračovala i naše pomoc dětem s handicapem. 

celý článek

Komu jsme pomohli 2020

22. 6. 2020

V roce 2020 nadále pokračujeme v přerozdělování finančních prostředků ve prospěch zdravotně, mentálně a sociálně znevýhodněných dětí. 

celý článek

Komu jsme pomohli 2019

12. 7. 2019

V roce 2019 směřuje naše pomoc nadále do rodin
s handicapovanými dětmi, přispíváme na nákladné rehabilitace, kompenzační pomůcky a pomáháme také tam, kde finance nestačí například ani na obědy, kroužky či letní tábor. Rovnež nadále přispíváme organizacím pečujícím o znevýhodněné či ohrožené děti. Děkujeme všem našim milým dárcům a podporovatelům, bez kterých by naše pomoc nebyla možná.

celý článek

Komu jsme pomohli 2018

7. 3. 2018

Nadace Naše dítě pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2017

7. 3. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2017 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2016

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2016 nadále pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2015

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2015 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2014

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2014 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2013

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2013 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2012

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2012 pokračuje v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Poskytuje finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dále pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek