Komu a jak pomáháme

Od roku 2018 se objem vyřízených žádostí v nadaci výrazně zvýšil, a to především v důsledku různých událostí a krizí, kterými si jako celá společnost procházíme. Naše pomoc se výrazně zacílila také na pomoc sociálně slabým rodinám - maminkám samoživitelkám, samoživitelkám a samoživitelům
s handicapovanými dětmi, ale i neúplným rodinám ve finanční nouzi v důsledku vysoké inflace, zdražování, energetické krize atd. Pomáhali jsme samoživitelkám v době covidu, pomohli jsme rodinám na jižní Moravě, když je postihla přírodní katastrofa v podobě tornáda, pomáháme pěstounským rodinám i dětem z dětských domovů. Pokud je to v našich silách, přispějeme na vánoční dárky pro tyto ohrožené skupiny rodičů s dětmi. Dále přispíváme na mimoškolní aktivity, letní tábory, školy v přírodě ad.

Pomoc dětem s handicapem zůstává naší hlavní činností. Příspěvky a vaše dary směřují na rehabilitační
a neurorehabilitační pobyty, vozíky, sluchadla, a další typy kompenzačních pomůcek, výcvik asistenčních psů, odlehčovací služby a mnoho dalšího. Velmi si vážíme každé pomoci. 

Přečtěte si níže rozhovory s rodiči dětí, kterým poskytujeme podporu. Jak se jim žije, co je trápí a co těší, co se za dobu péče o handicapované dítě naučili?

Úplný seznam podopřených najdete vždy v naší výroční zprávě.

Jak nás můžete podpořit se dozvíte ZDE.

Pavlínka, 5 let, Phelan MC dermid syndrom

16. 2. 2024

Pavlínce jsme začátkem roku 2023 mohli přispět na nový vůz, a to 234 362 Kč. Tato částka se vybrala díky 166 dárcům na platformě Donio.cz, kterou využíváme ke zveřejňování příběhů "našich" dětí. Dalších 50 000 Kč darovala naše nadace. Pavlínka se potýká se složitou diagnózou. 

celý článek

Matýsek, 10 let, mozková obrna, kombinovaný handicap

13. 2. 2024

Také Matýsek se stal součástí podpory od společnosti ROSSMANN. Tentokrát už v rámci nového projektu KDE SRDCE POMÁHÁ. V roce 2022 díky zákazníkům sítě drogerií získal Matýsek 391 076 Kč na rehabilitace a kompenzační pomůcky. 

celý článek

Daník, 12 let, mozková obrna

13. 2. 2024

Dana podporujeme už několik let, ve většině případů jsme přispěli na nákladná neurorehabilitační cvičení. V říjnu 2023 nás Dan i s maminkou a dědečkem navštívili na našem jubilejním večeru ke 30 letům nadace. Dan si moc užíval pozornosti Moniky Absolonové. 

celý článek

Komu jsme pomohli 2022

5. 4. 2022

V roce 2022 pokračujeme v pomoci handicapovaným a sociálně znevýhodněným českým dětem, a to úhradou kompenzačních pomůcek, rehabilitací, výcviků asistenčních psů a mnoho dalšího. Sociálně znevýhodněným dětem hradíme kroužky, obědy a také notebooky pro plnění domácích úkolů, případně pro možnost distanční výuky. Bez odezvy nemůžeme nechat ani válku na Ukrajině, proto se naše pomoc zaměřila také na děti, které uprchly s maminkami na území ČR. Založili jsme také sbírku na podporu rodičů samoživitelů, kteří se ocitají se svými dětmi v nouzi v důsledku vysodké infalce a zdražování.

celý článek

Komu jsme pomohli 2021

2. 6. 2021

V roce 2021 jsme podpořili celkem 1 350 dětí! Téměř 900 notebooků bylo uhrazeno a odesláno do sociálně znevýhodněných rodin, pěstounských rodin a dětských domovů. Umožnily jsme tak dětem z těchto prostředí zapojit se do distanční výuky a využít techniku i k dalším studijním účelům. Podpořili jsme také rodiny s dětmi z oblastí poničených tornádem. A samozřejmě pokračovala i naše pomoc dětem s handicapem. 

celý článek

Komu jsme pomohli 2020

22. 6. 2020

V roce 2020 nadále pokračujeme v přerozdělování finančních prostředků ve prospěch zdravotně, mentálně a sociálně znevýhodněných dětí. 

celý článek

Komu jsme pomohli 2019

12. 7. 2019

V roce 2019 směřuje naše pomoc nadále do rodin
s handicapovanými dětmi, přispíváme na nákladné rehabilitace, kompenzační pomůcky a pomáháme také tam, kde finance nestačí například ani na obědy, kroužky či letní tábor. Rovnež nadále přispíváme organizacím pečujícím o znevýhodněné či ohrožené děti. Děkujeme všem našim milým dárcům a podporovatelům, bez kterých by naše pomoc nebyla možná.

celý článek

Komu jsme pomohli 2018

7. 3. 2018

Nadace Naše dítě pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2017

7. 3. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2017 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2016

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2016 nadále pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2015

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2015 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2014

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2014 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2013

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2013 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2012

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2012 pokračuje v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Poskytuje finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dále pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek