Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu:

Nadace Naše dítě

Ústavní 95

181 00 Praha 8-Bohnice

Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N vložka č. 57

 

IČO: 60166754

DIČ: CZ60166754

 

Kontakt:

Telefon: 266 727 933

E-mail:  eshop@nasedite.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha        

Číslo korunového účtu: 2388483/0300

Kontaktní osoba: Hana Schöttová

Webové stránky obchodu:  www.nasedite.cz

Zákazníci:

Zákazníkem internetového obchodu Nadace Naše dítě se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

Zboží:

Prodej se uskutečňuje s cílem získání finančních prostředků na podporu aktivit Nadace Naše dítě. Cílem těchto aktivit je zvyšování kvality života handicapovaných, týraných, opuštěných či jinak ohrožených dětí.

Cena zboží:

Ceny jsou uvedené přímo v nabídce internetového obchodu u jednotlivých druhů zboží. Nadace Naše dítě není plátcem DPH. Cena je konečná a platná. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné.

Přijetí objednávek:

Objednávky přijímáme prostřednictvím internetového obchodu, ale také telefonicky, elektronickou nebo klasickou poštou, v ojedinělých případech i osobně.

Lhůta ke zpracování a dodání zboží:

Objednávka bude přijata a zpracována do 3 pracovních dnů od jejího přijetí. Na zpracování objednávky, kompletaci objednaného zboží a předání zásilky dopravci počítáme dobu max. 10 pracovních dní. V době největšího vytížení obchodu i dopravce (zpravidla období 1. – 31.12.) se může doba zpracování zásilky až zdvojnásobit, tzn. od přijetí objednávky do předání zásilky dopravci může uplynout až 20 pracovních dní).

Způsob doručení zboží:

Zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty.

Způsoby platby:

Bankovním převodem na účet: 2388483/0300.

Po telefonické či osobní domluvě s kompetentní osobou a po písemné či emailové objednávce je možné individuálně domluvit jiný způsob doručení zboží a platby.

Ostatní práva a povinnosti prodejce:

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout. Neuhrazené objednávky jsou stornovány po jednom měsíci od objednání. Objednávajícímu je o stornování objednávky zaslána zpráva na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující v objednávce uvede správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a to vč. poštovného, balného a ceny za dobírku, uvedené v závazné objednávce.

Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat emailem do 12 hodin od jejího odeslání.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal, periodik a časopisů.


Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
  • kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: Nadace Naše dítě, Ústavní 95, Praha 8-Bohnice 181 00

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Reklamace:

Kupující může podat reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  1. e-mailem

Zasláním e-mailu na adresu: eshop@nasedite.cz

  1. poštou

Zasláním reklamace na adresu: 

Nadace Naše dítě

Ústavní 95

181 00 Praha 8-Bohnice

Každá reklamace musí obsahovat: 

- číslo objednávky 

- popis zjištěných závad a jejich projevů

Prokazatelně vadné zboží bude vyměněno za nové. Způsob reklamace se řídí Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Ochrana osobních údajů v souvislosti s evropským nařízením (tzv. „GDPR“)

Dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“).

S osobními údaji poskytnutými Nadaci Naše dítě v souvislosti s nákupem v internetovém dobročinném obchodě bude nakládáno v souladu s výše uvedeným nařízením.

Na zasílání zboží spolupracujeme se společností Česká pošta a.s., jejich způsob

nakládání s osobními údaji lze nalézt zde:

 

Osobní údaje dále zpracováváme ve spolupráci s poskytovatelem účetního programu POHODA po dobu 10-ti let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Nadace Naše dítě se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje použije pouze v souvislosti se službami internetového obchodu a neposkytne je žádné další třetí osobě.