Svým nákupem darujete úsměv

Společná pomoc ohroženým dětem se již potřetí stala hlavním tématem a posláním úspěšné charitativní kampaně s názvem „5 000 000 Kč pro dětský úsměv“. Síť drogerií a parfumerií ROSSMANN zahájila tuto kampaň v roce 2009 u příležitosti oslav 15. výročí svého působení na českém trhu. V prvních dvou letech předala prostřednictvím kampaně ve prospěch znevýhodněných dětí finanční částku přesahující 11,5 milionu korun. Ve spolupráci s Nadací Naše dítě pokračuje i při pořádání třetího ročníku ve snaze usnadnit život dětem se zdravotním postižením a zvýšit vybavenost porodnic a novorozeneckých oddělení vybraných nemocnic v České republice.

celý článek

Obnova lásky v rodinách cestou pozitivního rodičovství

Nadace Naše dítě dlouhodobě upozorňuje na vysoké počty týraných dětí v ČR a nabízí zároveň rodičům možnost lépe se na své životní poslání připravit. Snaží se předcházet násilným prvkům ve výchově a snížení jejich praktikování. Převážná část odhalených případů týrání se odehrává v úplných rodinách, kde děti trpí za zavřenými dveřmi a jen těžko hledají pomoc a bezpečné zázemí. V roce 2010 bylo více než 2 tisíce dětí týráno nebo zneužíváno vlastními rodiči, jedná se o 38 % ze všech odhalených a řešených případů násilí na dětech v ČR v uplynulém roce*.

celý článek

ROSSMANN daroval dětem prostřednictvím Nadace Naše dítě částku 10.072.011 Kč!

Ve středu 5. října 2011 vyvrcholila charitativní kampaň společnosti ROSSMANN „5.000.000 Kč pro dětský úsměv“ předáním šeku Nadaci Naše dítě. Ve třetím ročníku kampaně se během pouhých šesti dnů od 19. do 24. září 2011 podařilo vybrat rekordní částku 10.072.011 Kč! Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným dětem a novorozencům se zdravotními komplikacemi po porodu.

celý článek

Fyzické tresty dětí se zmírňují a jsou méně časté, přesto jsou součástí výchovy

Dnešní rodiče své děti fyzicky trestají výrazně méně, než tomu bylo u předchozí generace rodičů. Změnila se také skladba prohřešků, u nichž rodiče považují fyzický trest za přijatelný a za které jsou děti nejčastěji fyzicky trestány. Vyplývá to z aktuálního výzkumu GfK Czech, realizovaného pro Nadaci Naše dítě. Přesto je fyzický trest stále považován za běžnou součást výchovy; jen třetina rodičů se domnívá, že fyzický trest do výchovy nepatří.

celý článek

STOP násilí na dětech. Dejme týrání dětí červenou kartu!

Také Vám není lhostejný osud dětí, které se stávají obětí mnoha krutých forem týrání? Přidejte se k nám a podpořte kampaň STOP násilí na dětech. V týdnu od 1. do 8. června 2011 navštivte jednu ze 46 poboček GE Money Bank na různých místech v České republice. Za 30 Kč zde můžete zakoupit symbolickou červenou kartu s píšťalkou. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc týraným a zneužívaným dětem. Kampaň se koná ve spolupráci Nadace Naše dítě a dobrovolnického hnutí GE Volunteers, o. s. Seznam prodejních míst naleznete na www.nasedite.cz.

celý článek

Téměř 6 000 týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí za rok 2010

Množství odhalených případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí je každým rokem vyšší. V roce 2010 bylo v ČR úřady evidováno celkem 5 787 případů, což je nejvíce za uplynulých deset let. Nadace Naše dítě upozorňuje na alarmující skutečnost, že nejčastěji k násilí na dětech dochází v úplných rodinách. Jednalo se v uplynulém roce o téměř 38 % všech zjištěných případů. Nadace Naše dítě se dlouhodobě snaží nabídnout rodičům možnost nalézt a osvojit si nové způsoby výchovy dětí. Napomáhá změnit přístup k rodičovskému poslání, kdy rodiče nebudou při výchově používat fyzické ani psychické tresty. Nadace pořádá v rámci osvětové kampaně Pozitivní rodičovství semináře s předními českými odborníky. Jsou určeny pro stávající i budoucí rodiče, sociální pracovníky, vychovatele a další.

celý článek

Učitelé své děti fyzicky trestají častěji než ostatní rodiče

Učitelé jsou k fyzickým trestům u svých dětí shovívavější než ostatní rodiče. Z průzkumu agentury GfK Czech, zpracovaného pro Nadaci Naše dítě, vyplývá, že k fyzickému trestu se ve výjimečných případech uchyluje o 10 % učitelů více, než ostatních rodičů.

celý článek

„Společně pomáháme dětem“. Charitativní veřejná sbírka Nadace Naše dítě

Seznamte se s příběhy dětí, které potřebují naši společnou pomoc. Můžeme zlepšit jejich životní podmínky, zmírnit dětské utrpení, zasáhnout tam, kde je potřeba.

celý článek

Nadace Naše dítě partnerem akce Dopisy Ježíškovi

Přesto, že svatý Martin na svém bílém koni zatím sníh nepřivezl, kalendář jasně napovídá, že se blíží vánoční čas a s ním se i letos můžete těšit na tradiční charitativní projekt Dopisy Ježíškovi.

celý článek

19. a 20. listopad. Významné dny pro ochranu dětí

V listopadu si připomínáme dva významné dny, které upozorňují na bezpodmínečnou nutnost chránit a dodržovat dětská práva. Přesto, že ochrana zdraví a životů dětí jsou v České republice na poměrně vysoké úrovni, není stále dostačující. 20 až 40 tisíc dětí ročně je vystaveno psychickému nebo fyzickému násilí, zneužívání nebo jinému bezpráví.

celý článek

Internet Hotline pokračuje v boji proti dětské pornografii na internetu

Linku zaměřenou na boj proti dětské pornografii a dalším nebezpečným materiálům šířeným internetem provozuje Nadace Naše dítě od roku 2007. Průměrně obdrží 160 – 180 oznámení měsíčně. Jako první v ČR se Internet Hotline zapojila do celosvětové snahy ochránit děti před zneužíváním prostřednictvím online technologií. Spolupracuje s asociací INHOPE a podílí se na evropském projektu sedmnácti neziskových organizací, eNACSO.

celý článek

17. výročí činnosti Nadace Naše dítě 2009/2010

Nadace Naše dítě za 17 let své činnosti pod vedením ředitelky Zuzany Baudyšové přerozdělila přes 220 milionů Kč ve prospěch ohrožených dětí. Nadace pomáhá stovkám ohrožených dětí v těžkých životních situacích. V roce 2009 díky důvěře sponzorů a dárců přes 8 800 000 korun. Prostředky pomohly dětem handicapovaným, týraným, zneužívaným a dětem ze sociálně slabých rodin.

celý článek

Oslavy mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu

"Mysli než to pošleš!"

Připomínáme si již sedmé výročí mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu (9.2.2010). Nutnost opatrné práce s internetem si připomínáme ve více než šedesáti zemích na všech pěti kontinentech světa. Od Kanady po Jižní Koreu, od Ruska po Keňu, včetně všech dvaceti sedmi států EU.

celý článek

25. květen: Nadace Naše dítě připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je kvítek pomněnky. Vyjadřuje podporu ztraceným, uneseným dětem a jejich rodinám, kteří věří a doufají ve šťastné shledání.

celý článek

25. května - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Únosy dětí vlastními rodiči nebo třetí osobou, útěky dívek a chlapců z domovů a výchovných zařízení, ztracené malé děti, které samy neumí najít cestu domů… Těchto a podobných případů řešila Policie ČR v roce 2008 více než 9 200! Smutný fenomén pohřešovaných dětí připomíná 25. květen, symbolem je kvítek modré pomněnky, který říká „nezapomeň na mě“…

celý článek

Linka Internet Hotline připomněla mezinárodní DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Nadace Naše dítě u příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), který letos připadá na 9. února, upozornila na nutnost lepší informovanosti dětí o vhodném chování na internetu. Je nezbytné, aby děti byly uchráněny před podvodníky a psychicky labilními osobami, které se snaží jejich důvěru prostřednictvím internetu zneužít.

celý článek

Nadace Naše dítě oslavila 17. výročí a předala mimořádnou cenu Zlaté srdce 2010

V pražském Divadle Semafor oslavila Nadace Naše dítě již 17 let své činnosti v oblasti ochrany dětí. Za tuto dobu pod vedením zakladatelky a ředitelky Zuzany Baudyšové přerozdělila přes 220 milionů Kč ve prospěch dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Linka vzkaz domů pomohla již více než pěti stům dětí

Celostátní Linka vzkaz domů je celostátní telefonní linka, která svůj provoz zahájila 1. září 2003 na telefonním čísle 800 111 113. Slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni mohou od 8,00 do 22,00 zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů. Za první čtyři měsíce svého provozu, tedy od 1. září do 31. prosince 2003, přijala Linka vzkaz domů celkem 9551 volání. 5,5 % z nich (528 volání) představovaly případy, kdy se na Linku obrátily děti s konkrétním naléhavým problémem, který potřebovaly řešit.

celý článek

STOP násilí na dětech: Osvětová výstava Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě zve na osvětovou výstavu STOP násilí na dětech pořádanou ve dnech 25. května až 15. června 2010 v OC Europark Štěrboholy v Praze.

celý článek

V České republice bylo v roce 2009 sexuálně zneužito či týráno více než 4 000 dětí!

Logo Nadace Naše dítěNadace Naše dítě upozorňuje na vysoké počty týraných a sexuálně zneužívaných či zanedbávaných dětí. Z aktuálních statistik Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2009 vyplynulo, že až o 95 případů narostl počet sexuálně zneužitých dětí, které jsou často nuceny k prostituci a pořizování dětské pornografie.

celý článek