Zuzana Baudyšová a Radka Kocurová pokřtily knížku o prenatálním vývoji dětí

Naši nejmenší se často ptají, odkud k nám přišel bráška a jak to, že maminka má sestřičku v bříšku. Odpověď jim teď můžete dát pomocí ojedinělé knížky „Bříško, bříško, kdo v Tobě bydlí?“. Ta provází malé i velké čtenáře prenatálním vývojem dítěte od početí po porod. Autorka Miriam Pešková citlivým způsobem seznamuje s jednotlivými stupni vývoje lidského plodu. Na slavnostním křtu v pražské Restauraci Mánes 18. června 2008 nechyběly kromě autorky také kmotra knihy, ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová a moderátorka Radka Kocurová, která se spolu s fotbalistou Tomášem Rosickým stala tváří kampaně nadace v boji proti týrání dětí. Křest moderoval Alfred Strejček, vystoupila Lenka Filipová a popřát knížce přišel také uznávaný odborník PhDr. Karel Humhal, klinický psycholog.  

celý článek

V roce 2007 bylo v ČR utýráno 20 dětí. Opravdu jsme jim nemohli pomoci?

Nadace Naše dítě od 25. května 2008, který je zároveň Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí, startuje novou etapu kampaně proti týrání a zneužívání dětí s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“. Kampaň má za cíl upozornit veřejnost na formy psychického a fyzického týrání dětí a na problematiku komerčního sexuálního zneužívání nezletilých. Kampaní se Nadace Naše dítě snaží o snížení počtu dětí, na kterých je pácháno násilí a zároveň pomáhat dětem, kterým je ubližováno. Nadace tak i nadále plní v této oblasti smysl a poslání, pro které byla před patnácti lety založena.

Statistiky týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2007

celý článek

Pomozte při hledání tří sester z Belgie

Nadace Naše dítě a Child Focus (Belgie) žádají obyvatele České republiky o pomoc při hledání tří belgických dívek, které pocházejí z Anvers. Ztratily se začátkem ledna 2008. Jsou v doprovodu svého otce a s největší pravděpodobností se nacházejí na jihu nebo východě Evropy. Je pravděpodobné, že se přemisťují pomocí bílého automobilu Peugeot Partner se státní poznávací značkou XXH-802 nebo kempingového vozu se státní poznávací značkou YBE-688, který vidíte na fotografii. Dále je pravděpodobné, že se jejich otec snaží vydělávat na živobytí hrou na flašinet.

celý článek

Aktivity na ochranu dětí před pohřešováním a komerčním zneužíváním

Nadace Naše dítě úzce spolupracuje s mezinárodní organizací Missing Children Europe (MCE). Jedná se o Evropskou federaci pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu, ve které je ředitelka nadace Zuzana Baudyšová členkou představenstva. Missing Children Europe sdružuje 21 neziskových organizací z celé Evropy a úzce spolupracuje s Mezinárodním centrem pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC) ve Washingtonu.

celý článek

Zastavit týrání bezbranných dětí má smysl!

Nadace Naše dítě v letošním roce posílila kampaň s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“, která navazuje na osvětovou kampaň zahájenou nadací v roce 2005 pod názvem „Stop násilí na dětech“.

celý článek

Vánoční akce Nadace Naše dítě letos splní přání dětem ze 14 dětských domovů

Charitativní projekt Nadace Naše dítě Dopisy Ježíškovi je způsobem, jak můžete darovat dětem z dětských domovů vánoční dárky, které si přejí.

celý článek

První rok Internet Hotline – stovky oznámení dětské pornografie na internetu

První internetová horká linka, která v České republice funguje od 1. dubna 2007, bojuje především proti šíření dětské pornografie prostřednictvím internetu. Linku na stránkách www.internethotline.cz založila a provozuje Nadace Naše dítě. Za první rok fungování byly na Internet Hotline oznámeny stovky emailů, webových stránek, emailů s nebezpečným a nevhodným obsahem. Všechny závažné případy nadace postoupila k dalšímu šetření Policii ČR – oddělení internetové kriminality. Na monitorování a dalším řešení závadného obsahu na internetu spolupracuje Nadace Naše dítě i s nejvýznamnějším českým internetovým vyhledávačem Seznam.cz.

celý článek

Missing Children Europe a Nadace Naše dítě hledají partnera pro zlepšení situace pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice

Evropská federace pro pohřešované  a sexuálně zneužívané děti

V Praze zasedá představenstvo Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (Missing Children Europe), se sídlem v Bruselu. Jednání se zaměřila i na situaci pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice.

celý článek

Nadace Naše dítě již 15 let chrání dětská práva

1. října 2008 uplyne 15 let od založení Nadace Naše dítě. Za svého působení v oblasti práv dětí zlepšila a změnila nadace životní podmínky a osudy statisíců dětí, které se mnohdy dostaly na hranici života a smrti. Nadace Naše dítě pomáhá formou přímé finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi na ochranu dětí a podílí se na řadě programů v rámci Evropské unie.

celý článek

Aktivity Nadace Naše dítě v oblasti týraných a zneužívaných dětí v České republice

Jedním z hlavních poslání Nadace Naše dítě je již od jejího založení v roce 1993 ochrana týraných a zneužívaných dětí. Z tohoto důvodu byla také Nadace Naše dítě zakládána.

celý článek

Šestičlenné rodině se třemi adoptovanými dětmi hrozí exekuce

Společně s Nadací Naše dítě může veřejnost pomoci rodině Dědových se třemi adoptovanými dětmi a vlastním novorozeným synem z Bystřice nad Pernštejnem. Nadace Naše dítě řeší akutní případ pomoci šestičlenné rodině, které hrozí, že přijde o střechu nad hlavou. Na začátku byla dobře míněná pomoc kamarádovi, kterému před 7 lety vyšli vstříc paní Marcela a pan Dalibor Dědovi. V době, kdy byli manželé ještě bezdětní, požádal je kamarád, ke kterému měli důvěru, aby mu ručili k úvěru 200 tisíc korun, oba souhlasili a věřili, že dotyčný bude úvěr poctivě splácet. Bohužel se tak nestalo.

celý článek

Vánoční charitativní aukcí získala Nadace Naše dítě pro ohrožené děti částku 125 902 Kč

Děkujeme všem dražitelům i dárcům předmětů, kteří podpořili třetí ročník internetové Vánoční charitativní aukce Nadace Naše dítě. Finanční částka 125 902 Kč je určena na pomoc dětem týraným, zneužívaným, handicapovaným, dětem v těžkých životních situacích.

celý článek

Sir Francis Jacobs, prezident Missing Children Europe

Sir Francis Jacobs KCMG, QC, je profesorem práva na Královské koleji v Londýně. Dříve byl generálním advokátem u Evropského justičního soudu (říjen 1988 – leden 2006).

celý článek

Zakoupit píšťalku Nadace Naše dítě bude možné až do konce roku

Nadace Naše dítě ve spolupráci s vitaminy PargaVit prodlužují prodej červených píšťalek na vybraných lékárnách v celé ČR až do 31. prosince letošního roku. Jejich zakoupením lidé již od srpna podporují projekty nadace v rámci kampaně „Dejme týrání dětí červenou kartu“.

celý článek

Dětská pornografie na internetu

Od 2. dubna 2007, kdy byl zahájen testovací zkušební provoz Internet Hotline Nadace Naše dítě, upozornila veřejnost celkem na 15 internetových adres s dětskou pornografií.

celý článek

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě 777 800 002

Bezplatná Linka právní pomoci Nadace Naše dítě pomohla již 335 volajícím. Na advokáty po telefonu se o radu obracejí rodiče dětí, prarodiče a v některých případech i pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dítěte a městských úřadů.

celý článek

Nadace Naše dítě vyhlašuje třetí ročník grantového projektu Skládačka 2007!

Již 14 let pomáhá Nadace Naše dítě dětem, které se ocitly v krizi
a složitých životních situacích. Jejím cílem je pomoc dětem týraným, zneužívaným, opuštěným  a dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Letos na tyto účely přerozdělí nadace téměř 1 500 000,- Kč.

celý článek

Tým Linky právní pomoci Nadace Naše dítě oceněn v soutěži Právník roku 2006

Česká advokátní komora a společnost epravo.cz udělila týmu Linky právní pomoci prestižní Cenu svatého Yva v soutěži Právník roku 2006. Na toto ocenění bylo nominováno v 10 kategoriích celkem 357 odborníků. Tým Linky právní pomoci sklidil prvenství v kategorii rodinné právo.

celý článek

Na Zlaté srdce 2006 navrženo již přes 50 ochránců dětí

Až do čtvrtka 15. února 2007 má veřejnost příležitost nominovat nejlepší ochránce dětí z celé České republiky na ocenění Zlatý srdcem. Ve druhém ročníku této soutěže bylo již nominováno přes 50 osobností. Prestižní soutěž o cenu Zlaté srdce, zasvěcenou dílu Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc, vyhlásila Nadace Naše dítě v rámci kampaně Stop násilí na dětech! v listopadu 2006.

celý článek

Charitativní akci Dopisy Ježíškovi uvede autogramiáda Heleny Vondráčkové

Patronka Nadace Naše dítě Helena Vondráčková začátkem listopadu roztančila svými písničkami vyprodanou pražskou Lucernu a Nadace Naše dítě byl v rámci koncertu předán šek od sponzorů v hodnotě 200 000 Kč. Přední česká zpěvačka ve spolupráci s Nadací Naše dítě také již 22. listopadu zahájí vánoční charitativní akci s názvem Dopisy Ježíškovi.

celý článek