Historie Nadace

Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích. Zakladatelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová, která k naplnění prvotních cílů založila, po vzoru britské Childline, celostátní Linku bezpečí pro děti a mládež. Ústřední projekt byl brzy rozšířen o další linky krizové intervence, osvětové a vzdělávací programy. 

Hlavním úkolem nadace bylo zajišťování financí na provoz všech aktivit a tvorbu jejich zázemí. V roce 2004 se Sdružení Linka bezpečí osamostatnilo a převzalo hlavní projekty nadace – Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů.

Nadace Naše dítě začala rozvíjet mozaiku svých aktivit na pomoc handicapovaným, týraným a ohroženým dětem. Založila transparentní Konto Naše dítě, zprovoznila Linku právní pomoci pro rodiny v krizi. 

V roce 2009 se konal první ročník charitativní sbírky Dejme úsměv dětem společnosti Rossmann, která doposud vynesla více než
55 000 000 korun věnovaných ve prospěch nemocných a jinak handicapovaných dětí.

Za dobu své existence mohla nadace díky dárcům a firmám, kterým je sociální odpovědnost vlastní, přerozdělit ve prospěch dětí více než 300 miliónů korun, zodpovědět stovky dotazů na Lince právní pomoci, spustit řadu osvětových kampaní a přispět ke šťastnějším koncům mnoha příběhů.