Dar ze závěti

Pomáháte během života dobročinným organizacím? Můžete i po něm. Dary ze závěti jsou v západní společnosti čím dál běžnější formou dárcovství, v České republice se tato forma zatím rozvíjí.

Darem ze závěti můžete odkázat celý majetek či jeho část například na pomoc handicapovaným dětem.

Proč uvažovat o sepsání závěti?

  • Předejdete případným sporům v rodině – v závěti přesně určíte, komu co odkazujete
  • Sepsání závěti přináší psychickou úlevu, sami ovlivníte, jak s Vaším majetkem bude po smrti naloženo
  • Můžete podpořit charitativní organizaci, kterou jste podporovali už v průběhu života

Proč bych měl/měla podpořit darem ze závěti dobročinnou organizaci?

  • Nemáte-li zákonného dědice, Váš majetek propadne státu, Vaši dědicové jsou již zajištění a můžete si dovolit (chcete) část majetku odkázat na charitativní účely
  • Chcete, aby Váš odkaz přetrval v pomoci druhým

Jak mohu poskytnout dar ze závěti ve prospěch Nadace Naše dítě?

  • V závěti
  • Dědickou smlouvou
  • Odkazem 

Jak sepsat závěť?

Ideálním řešením je sepsat závěť za pomoci notáře, který Váš majetek ochrání naprostou formální správností Vaší poslední vůle zapsáním do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti.

Seznam všech notářů v ČR naleznete zde: www.nkcr.cz/seznam-notaru

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoliv notáře. Poplatek notáři činí 1 800 Kč, v případě vlastnoručně sepsané závěti platíte za úschovu pouze 1 100 Kč.

Další užitečné informace můžete najít na stránkách www.zavetpomaha.cz.

Kdo nám za poslední roky věnoval dar ze závěti?

Josef Bílek

Dagmar Šulcová