Slavíme 30 let!

Vstoupili jsme do 30. roku naší činnosti, sluší se proto připomenout pár faktů. 

Nadace byla registrována 1.10. 1993. V říjnu 2023 tedy slavíme 30. narozeniny.

 30 let NND 

Nadaci Naše dítě založila Zuzana Baudyšová s cílem pomáhat dětem v krizových situacích, dětem ohroženým, týraným a zneužívaným. 

Prvním projektem byla Linka bezpečí, která se ve své době stala celostátním fenoménem a velmi potřebnou službou právě pro děti, které potřebovaly okamžitou pomoc v tíživé životní situaci. A tak je tomu dodnes. 

Nadace Naše dítě a Linka bezpečí se však po deseti letech oddělily (2004) a od té doby se činnost nadace zaměřila výhradně na přímou finanční podporu dětí s handicapem, organizací, které o tyto děti pečují a také dětských oddělení nemocnic.

Zuzana Baudyšová se v průběhu let zasloužila o vytvoření několika osvětových kampaní, které upozorňovaly na týrání dětí, dětskou samotu, nebo naopak propagovali pozitivní přístup k rodičovství. 

Od roku 2005 funguje Linka právní pomoci pro rodiče, kteří řeší změny v péči o dítě i další otázky spadající do oblasti rodinného práva (bránění ve styku s dítětem, výživné apod.). Linka funguje bezplatně, což je možné jen díky nezištné pomoci advokátů, specialistů na rodinné právo, z České advokátní komory.

Činnost nadace se v průběhu let proměnila a v posledních pěti letech jsme se zaměřili téměř výhradně na podporu konkrétních rodin, ve většině případů maminek samoživitelek, které pečují o dítě (děti) s handicapem. Dále podporujeme sociálně znevýhoděné děti, a to úhradou například kroužků, škol v přírodě nebo letních táborů. 

Nadace Naše dítě nadále podporuje také organizace, které o děti s handicapem pečují, děti z dětských domovů, ale i pěstounské rodiny. 

Relativní novinkou v činnosti nadace je využívání online dárovské platformy Donio.cz ve prospěch jednotlivých příběhů dětí, a tedy opět k účelu konkrétní podpory dětí, ke kterým nebyl osud nejvlídnější. Na Donio.cz se nám podařilo vybrat také nemálo finančních prostředků pro bezprostředně ohrožené děti například při přírodní katastrofě na jižní Moravě, také pro děti z Ukrajiny nebo pro maminky samoživitelky v dobách covidu. 

Snažíme se tedy v posledních letech reagovat na společenské dění a být aktuálně nápomocni tam, kde je to nejvíce potřeba - pro "naše děti". Přičemž podpora handicapovaných dětí se děje průběžně a stále. 

Děkujeme za podporu všem dárcům. Nesmírně si vaší podpory vážíme.

A těšíme se na dalších 30 let s vámi všemi! 

  NND motiv 2023_3 FB 1250×458