Slavíme 30 let!

Vstoupili jsme do 30. roku naší činnosti, sluší se proto připomenout pár faktů. 

Nadace byla registrována 1.10. 1993. 

 30 let NND 

Nadaci Naše dítě založila Zuzana Baudyšová s cílem pomáhat dětem v krizových situacích, dětem ohroženým, týraným a zneužívaným. 

Prvním projektem byla Linka bezpečí, která se stala celostátním fenoménem a velmi potřebnou službou právě pro děti, které potřebovaly okamžitou pomoc v tíživé životní situaci. A tak je tomu dodnes. 

Nadace Naše dítě a Linka bezpečí se však po deseti letech oddělily (2004) a od té doby se činnost nadace zaměřila výhradně na přímou finanční podporu dětí s handicapem, organizací, které o tyto děti pečují a také dětských oddělení nemocnic.

Zuzana Baudyšová se v průběhu let zasloužila o vytvoření několika osvětových kampaní, které upozorňovaly na týrání dětí, dětskou samotu, nebo naopak propagovali pozitivní přístup k rodičovství. 

Od roku 2005 funguje Linka právní pomoci pro rodiče, kteří řeší změny v péči o dítě i další otázky spadající do oblasti rodinného práva (bránění ve styku s dítětem, výživné apod.). Linka funguje bezplatně, což je možné jen díky nezištné pomoci advokátů, specialistů na rodinné právo, z České advokátní komory.

Činnost nadace se v průběhu let proměnila a v posledních pěti letech jsme se zaměřili téměř výhradně na podporu konkrétních rodin, ve většině případů maminek samoživitelek, které pečují o dítě (děti)
s handicapem. Dále podporujeme sociálně znevýhoděné děti, a to úhradou například kroužků, škol v přírodě nebo letních táborů. 

Nadace Naše dítě nadále podporuje také organizace, které o děti s handicapem pečují, děti z dětských domovů, ale i pěstounské rodiny. 

Relativní novinkou v činnosti nadace je využívání online dárovské platformy Donio.cz ve prospěch jednotlivých příběhů dětí, a tedy opět k účelu konkrétní podpory dětí. Na Donio.cz se nám podařilo vybrat také nemálo finančních prostředků pro bezprostředně ohrožené děti například při přírodní katastrofě na jižní Moravě, také pro děti z Ukrajiny nebo pro maminky samoživitelky v dobách covidu. 

Snažíme se tedy v posledních letech reagovat na společenské dění a být aktuálně nápomocni tam, kde je to nejvíce potřeba - pro "naše děti". Přičemž podpora handicapovaných dětí se děje průběžně a stále. 

Děkujeme za podporu všem dárcům. Nesmírně si vaší podpory vážíme.

A těšíme se na dalších 30 let s vámi všemi!