Nadace Naše dítě rozšiřuje své služby, mediací lze zmírnit spory o děti

Nadace Naše dítě slaví 21. narozeniny a pro další rok nabízí nové služby. Portfolio se vedle přímé pomoci prostřednictvím individuálních žádostí a sponzorských kampaní, osvětové činnosti a Linky právní pomoci rozšíří o rodinnou mediaci a poradenství.

celý článek

Dětskou samotu a osamělost se nevyplácí přehlížet

Dlouhodobá samota dětí je jednou z příčin rizikového chování, na níž se Nadace Naše dítě novou osvětovou kampaní zaměří. S pomocí široké veřejnosti chce předat dětem poselství prostřednictvím Dopisů dětem a společně formou soutěže hledat vhodná řešení.

celý článek

Po dvaceti letech existence Nadace Naše dítě již češi nejsou k týrání dětí lhostejní, přesto počty odhalených případů narůstají

Dvacet let své existence oslaví v těchto dnech Nadace Naše dítě. Bohužel, i přes své úsilí minimalizovat počty násilí na dětech a pomáhat jim překlenout nejtěžší okamžiky života, nemá důvod k radosti – počet dětí, které jsou obětí domácího násilí, týrání, sexuálního zneužívání či zanedbání v České republice rok od roku roste. V roce 2012 se jejich počet dostal na rekordních 7 525. Bohužel, 28 dětí v důsledku takového jednání v minulém roce zemřelo.  Dobrou zprávou naopak je, že česká veřejnost již není k projevům týrání dětí lhostejná – i proto se podaří na více případů včas přijít a zabránit nejhoršímu.

celý článek

KONTO NAŠE DÍTĚ - Složme se na pomoc ohroženým dětem

Nadace Naše dítě přichází s celorepublikovou kampaní, jejímž prostřednictvím se snaží zapojit širokou veřejnost do přímé a pravidelné pomoci handicapovaným, týraným, zneužívaným či opuštěným dětem. Vzhledem k úbytku sponzorů například vlivem finanční krize a také změnou loterijního zákona v ČR se neziskové organizace dostávají do komplikované situace v oblasti získávání sponzorských příspěvků. Nadace Naše dítě se proto obrací na veřejnost s prosbou o společnou podporu vedoucí ke zlepšení životních podmínek dětí, které se nacházejí v těžkých situacích. Odstartovala proto projekt transparentního účtu s názvem KONTO NAŠE DÍTĚ. Společným cílem je složit se na podporu ohroženým dětem a získat laskavé dárce finančních prostředků i v malých, ale pravidelných příspěvcích, například 50 Kč měsíčně.

celý článek

Nový transportní inkubátor se speciálním ventilátorem pro Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno

Výtěžek 3. ročníku charitativní kampaně „5.000.000 Kč pro dětský úsměv“ pomáhá také již na Jižní Moravě, kde zástupci společnosti ROSSMANN a Nadace Naše dítě společně slavnostně předali Pediatrické klinice Fakultní nemocnice Brno nový neonatální transportní inkubátor s příslušenstvím a speciálním ventilátorem. Lékařské vybavení je v celkové hodnotě 1 897 000 Kč.

celý článek

Thomayerova nemocnice má dva nové přístroje na pomoc novorozeným dětem

Zástupci společnosti ROSSMANN a Nadace Naše dítě předali novorozeneckému oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze dvě zařízení na pomoc předčasně narozeným dětem a dětem resuscitovaným po porodu. Lékaři převzali přístroj na měření mozkových funkcí novorozenců a speciální vyhřívané lůžko, vše v celkové hodnotě 1 035 215 Kč. Slavnostního předání se osobně zúčastnili také manželé Ivana a Karel Gottovi.

celý článek

Když se rodiče soudí, dítě často prohrává

Počet únosů dětí roste

Děti ze smíšených manželství se stále častěji stávají předmětem komplikovaných právních sporů mezi znesvářenými rodiči. V loňském roce bylo z ciziny do České republiky uneseno 19 dětí, z České republiky do ciziny pak 24 dětí. V letošním roce celkový počet únosů dětí čítá již 42 dětí.

celý článek

Připomeňte si společně s námi Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Mezinárodní den pohřešovaných dětí si připomínáme každoročně 25. května. Datum nebylo zvoleno náhodně, ale váže se ke dni, kdy se v roce 1979 v New Yorku ztratil tehdy šestiletý Etan Platz. Po odchodu do školy se s rodiči již nikdy neshledal. Jeho příběh vedl americké úřady k intenzivní práci v oblasti ochrany dětí před únosy a pomoci pohřešovaným dětem a jejich rodinám. V Evropě si tzv. pomněnkový den připomínáme od roku 1986, a to symbolickým kvítkem modré pomněnky.

celý článek

Počty týraných a zneužívaných dětí v ČR jsou stále vyšší

Za uplynulých jedenáct let se počet zjištěných případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí v České republice vyšplhal na 31 653! Je to alarmující číslo, které navíc mapuje pouze ty dětské tragédie, o kterých se dozvěděly příslušné úřady, a těmto obětem mohla být poskytnuta potřebná pomoc. Další tisíce dětí trpí v tichosti za zavřenými dveřmi. Nadace Naše dítě se pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem věnuje dlouhodobě a ve své činnosti také poukazuje na situaci ochrany práv a životů dětí v České republice.

celý článek

Nadace Naše dítě osmnáct let chrání děti před týráním a zneužíváním

Od roku 1993, kdy byla založena Nadace Naše dítě, je jejím hlavním cílem a posláním ochrana práv, zdraví a životů dětí, které se často stávají oběťmi hrubého násilí, trýznění a bolestivého utrpení. Přes veškerou snahu odborníků ze všech oblastí ochrany dětí je situace v ČR stále velmi vážná a desítky tisíc dětí prožívají smutné a těžké dětství.

celý článek

Dopisy Ježíškovi s Nadací Naše dítě

Vánoční svátky jsou tu za pár týdnů. Udělejte veselejší Vánoce dětem z dětských domovů. Rozdávejte radost dětem společně s Nadací Naše dítě prostřednictvím tradičního vánočního projektu Dopisy Ježíškovi. Pomůžete splnit vánoční přání téměř pěti stům dětí ze čtrnácti dětských domovů z různých míst České republiky.

celý článek

Rekordní výtěžek charitativní kampaně 10.072.011 Kč!

Dosažením rekordního výtěžku ve prospěch ohrožených dětí skončil třetí ročník charitativní kampaně „5 000 000 Kč pro dětský úsměv“ pořádaný sítí drogerií a parfumerií ROSSMANN. Přízeň a podpora lidí ze všech míst České republiky, kteří se do charitativní kampaně zapojili, byla ohromující a získaná částka 10.072.011 Kč je velkým přínosem v oblasti pomoci zdravotně postiženým dětem a novorozencům.

celý článek

8. února 2011: Den bezpečnějšího internetu

Nadace Naše dítě v rámci svých aktivit na ochranu dětí na internetu připomíná 8. února 2011 Den bezpečnějšího internetu.

celý článek

Nadace Naše dítě je plnoletá!

Nadace Naše dítě oslavila 18 let své činnosti v oblasti ochrany práv, zdraví a životů dětí. Za tuto dobu přerozdělila ve prospěch týraných, zneužívaných, handicapovaných, opuštěných a jinak ohrožených dětí přes 230 milionů korun.

celý článek

Ivana Gottová, Mahulena Bočanová, Roman Vojtek a Petr Vondráček společně darovali dětem úsměv

Třetí zářijové pondělí letos přineslo začátek 3. ročníku charitativní kampaně 5 000 000 Kč pro dětský úsměv. Díky tomuto projektu můžeme společně pomoci desítkám těžce postižených dětí a také novorozencům, jejichž příchod na svět provázejí závažné zdravotní komplikace.

celý článek

Svým nákupem darujete úsměv

Společná pomoc ohroženým dětem se již potřetí stala hlavním tématem a posláním úspěšné charitativní kampaně s názvem „5 000 000 Kč pro dětský úsměv“. Síť drogerií a parfumerií ROSSMANN zahájila tuto kampaň v roce 2009 u příležitosti oslav 15. výročí svého působení na českém trhu. V prvních dvou letech předala prostřednictvím kampaně ve prospěch znevýhodněných dětí finanční částku přesahující 11,5 milionu korun. Ve spolupráci s Nadací Naše dítě pokračuje i při pořádání třetího ročníku ve snaze usnadnit život dětem se zdravotním postižením a zvýšit vybavenost porodnic a novorozeneckých oddělení vybraných nemocnic v České republice.

celý článek

Obnova lásky v rodinách cestou pozitivního rodičovství

Nadace Naše dítě dlouhodobě upozorňuje na vysoké počty týraných dětí v ČR a nabízí zároveň rodičům možnost lépe se na své životní poslání připravit. Snaží se předcházet násilným prvkům ve výchově a snížení jejich praktikování. Převážná část odhalených případů týrání se odehrává v úplných rodinách, kde děti trpí za zavřenými dveřmi a jen těžko hledají pomoc a bezpečné zázemí. V roce 2010 bylo více než 2 tisíce dětí týráno nebo zneužíváno vlastními rodiči, jedná se o 38 % ze všech odhalených a řešených případů násilí na dětech v ČR v uplynulém roce*.

celý článek

ROSSMANN daroval dětem prostřednictvím Nadace Naše dítě částku 10.072.011 Kč!

Ve středu 5. října 2011 vyvrcholila charitativní kampaň společnosti ROSSMANN „5.000.000 Kč pro dětský úsměv“ předáním šeku Nadaci Naše dítě. Ve třetím ročníku kampaně se během pouhých šesti dnů od 19. do 24. září 2011 podařilo vybrat rekordní částku 10.072.011 Kč! Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným dětem a novorozencům se zdravotními komplikacemi po porodu.

celý článek

Fyzické tresty dětí se zmírňují a jsou méně časté, přesto jsou součástí výchovy

Dnešní rodiče své děti fyzicky trestají výrazně méně, než tomu bylo u předchozí generace rodičů. Změnila se také skladba prohřešků, u nichž rodiče považují fyzický trest za přijatelný a za které jsou děti nejčastěji fyzicky trestány. Vyplývá to z aktuálního výzkumu GfK Czech, realizovaného pro Nadaci Naše dítě. Přesto je fyzický trest stále považován za běžnou součást výchovy; jen třetina rodičů se domnívá, že fyzický trest do výchovy nepatří.

celý článek

STOP násilí na dětech. Dejme týrání dětí červenou kartu!

Také Vám není lhostejný osud dětí, které se stávají obětí mnoha krutých forem týrání? Přidejte se k nám a podpořte kampaň STOP násilí na dětech. V týdnu od 1. do 8. června 2011 navštivte jednu ze 46 poboček GE Money Bank na různých místech v České republice. Za 30 Kč zde můžete zakoupit symbolickou červenou kartu s píšťalkou. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc týraným a zneužívaným dětem. Kampaň se koná ve spolupráci Nadace Naše dítě a dobrovolnického hnutí GE Volunteers, o. s. Seznam prodejních míst naleznete na www.nasedite.cz.

celý článek