Téměř 6 000 týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí za rok 2010

Množství odhalených případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí je každým rokem vyšší. V roce 2010 bylo v ČR úřady evidováno celkem 5 787 případů, což je nejvíce za uplynulých deset let. Nadace Naše dítě upozorňuje na alarmující skutečnost, že nejčastěji k násilí na dětech dochází v úplných rodinách. Jednalo se v uplynulém roce o téměř 38 % všech zjištěných případů. Nadace Naše dítě se dlouhodobě snaží nabídnout rodičům možnost nalézt a osvojit si nové způsoby výchovy dětí. Napomáhá změnit přístup k rodičovskému poslání, kdy rodiče nebudou při výchově používat fyzické ani psychické tresty. Nadace pořádá v rámci osvětové kampaně Pozitivní rodičovství semináře s předními českými odborníky. Jsou určeny pro stávající i budoucí rodiče, sociální pracovníky, vychovatele a další.

celý článek

Učitelé své děti fyzicky trestají častěji než ostatní rodiče

Učitelé jsou k fyzickým trestům u svých dětí shovívavější než ostatní rodiče. Z průzkumu agentury GfK Czech, zpracovaného pro Nadaci Naše dítě, vyplývá, že k fyzickému trestu se ve výjimečných případech uchyluje o 10 % učitelů více, než ostatních rodičů.

celý článek

„Společně pomáháme dětem“. Charitativní veřejná sbírka Nadace Naše dítě

Seznamte se s příběhy dětí, které potřebují naši společnou pomoc. Můžeme zlepšit jejich životní podmínky, zmírnit dětské utrpení, zasáhnout tam, kde je potřeba.

celý článek

Nadace Naše dítě partnerem akce Dopisy Ježíškovi

Přesto, že svatý Martin na svém bílém koni zatím sníh nepřivezl, kalendář jasně napovídá, že se blíží vánoční čas a s ním se i letos můžete těšit na tradiční charitativní projekt Dopisy Ježíškovi.

celý článek

19. a 20. listopad. Významné dny pro ochranu dětí

V listopadu si připomínáme dva významné dny, které upozorňují na bezpodmínečnou nutnost chránit a dodržovat dětská práva. Přesto, že ochrana zdraví a životů dětí jsou v České republice na poměrně vysoké úrovni, není stále dostačující. 20 až 40 tisíc dětí ročně je vystaveno psychickému nebo fyzickému násilí, zneužívání nebo jinému bezpráví.

celý článek

Internet Hotline pokračuje v boji proti dětské pornografii na internetu

Linku zaměřenou na boj proti dětské pornografii a dalším nebezpečným materiálům šířeným internetem provozuje Nadace Naše dítě od roku 2007. Průměrně obdrží 160 – 180 oznámení měsíčně. Jako první v ČR se Internet Hotline zapojila do celosvětové snahy ochránit děti před zneužíváním prostřednictvím online technologií. Spolupracuje s asociací INHOPE a podílí se na evropském projektu sedmnácti neziskových organizací, eNACSO.

celý článek

17. výročí činnosti Nadace Naše dítě 2009/2010

Nadace Naše dítě za 17 let své činnosti pod vedením ředitelky Zuzany Baudyšové přerozdělila přes 220 milionů Kč ve prospěch ohrožených dětí. Nadace pomáhá stovkám ohrožených dětí v těžkých životních situacích. V roce 2009 díky důvěře sponzorů a dárců přes 8 800 000 korun. Prostředky pomohly dětem handicapovaným, týraným, zneužívaným a dětem ze sociálně slabých rodin.

celý článek

Oslavy mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu

"Mysli než to pošleš!"

Připomínáme si již sedmé výročí mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu (9.2.2010). Nutnost opatrné práce s internetem si připomínáme ve více než šedesáti zemích na všech pěti kontinentech světa. Od Kanady po Jižní Koreu, od Ruska po Keňu, včetně všech dvaceti sedmi států EU.

celý článek

25. květen: Nadace Naše dítě připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je kvítek pomněnky. Vyjadřuje podporu ztraceným, uneseným dětem a jejich rodinám, kteří věří a doufají ve šťastné shledání.

celý článek

25. května - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Únosy dětí vlastními rodiči nebo třetí osobou, útěky dívek a chlapců z domovů a výchovných zařízení, ztracené malé děti, které samy neumí najít cestu domů… Těchto a podobných případů řešila Policie ČR v roce 2008 více než 9 200! Smutný fenomén pohřešovaných dětí připomíná 25. květen, symbolem je kvítek modré pomněnky, který říká „nezapomeň na mě“…

celý článek

Linka Internet Hotline připomněla mezinárodní DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Nadace Naše dítě u příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), který letos připadá na 9. února, upozornila na nutnost lepší informovanosti dětí o vhodném chování na internetu. Je nezbytné, aby děti byly uchráněny před podvodníky a psychicky labilními osobami, které se snaží jejich důvěru prostřednictvím internetu zneužít.

celý článek

Nadace Naše dítě oslavila 17. výročí a předala mimořádnou cenu Zlaté srdce 2010

V pražském Divadle Semafor oslavila Nadace Naše dítě již 17 let své činnosti v oblasti ochrany dětí. Za tuto dobu pod vedením zakladatelky a ředitelky Zuzany Baudyšové přerozdělila přes 220 milionů Kč ve prospěch dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Linka vzkaz domů pomohla již více než pěti stům dětí

Celostátní Linka vzkaz domů je celostátní telefonní linka, která svůj provoz zahájila 1. září 2003 na telefonním čísle 800 111 113. Slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni mohou od 8,00 do 22,00 zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů. Za první čtyři měsíce svého provozu, tedy od 1. září do 31. prosince 2003, přijala Linka vzkaz domů celkem 9551 volání. 5,5 % z nich (528 volání) představovaly případy, kdy se na Linku obrátily děti s konkrétním naléhavým problémem, který potřebovaly řešit.

celý článek

STOP násilí na dětech: Osvětová výstava Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě zve na osvětovou výstavu STOP násilí na dětech pořádanou ve dnech 25. května až 15. června 2010 v OC Europark Štěrboholy v Praze.

celý článek

V České republice bylo v roce 2009 sexuálně zneužito či týráno více než 4 000 dětí!

Logo Nadace Naše dítěNadace Naše dítě upozorňuje na vysoké počty týraných a sexuálně zneužívaných či zanedbávaných dětí. Z aktuálních statistik Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2009 vyplynulo, že až o 95 případů narostl počet sexuálně zneužitých dětí, které jsou často nuceny k prostituci a pořizování dětské pornografie.

celý článek

POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ - nová etapa kampaně STOP násilí na dětech

Nadace Naše dítě reaguje na stále se zvyšující počty fyzicky a psychicky týraných dětí v ČR a zahájila novou etapu osvětové kampaně zaměřenou na pozitivní přístup rodičů k dětem. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2008 uvádějí, že v naší zemi bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí, z toho násilí v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí, 524 chlapců a dívek. V 53 případech byly týrány děti mladší než 1 rok. Jedná se pouze o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Reálné počty týraných dětí se pohybují v desítkách tisíců ročně.

celý článek

Rozsviťte s námi Vánoce v dětských domovech

O vánoční atmosféru a radost z obdarování se podělte s dětmi z dětských domovů. Společně s Nadací Naše dítě můžete i letos splnit přání opuštěných dětí prostřednictvím projektu Dopisy Ježíškovi. Tajná přání letos napsalo více než 540 dětí z patnácti dětských domovů z celé České republiky. Na dárky a splnění svých přání čekají děvčata a chlapci z Humpolce, Nymburka, Jablonce nad Nisou, Tachova, Prahy a mnoha dalších měst.

celý článek

20. výročí Úmluvy o právech dítěte

20. listopadu 2009 uplyne 20 let od vzniku Úmluvy o právech dítěte. Valným shromážděním OSN byla Úmluva jednomyslně přijata 20. listopadu 1989. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993. Zároveň na 19. listopad připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, který byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu a mezinárodní koalicí 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. V ČR si jej připomínáme od roku 2001 a má za cíl upozornit na tuto problematiku a hledat možné cesty prevence a ochrany týraných a zneužívaných dětí po celém světě.

celý článek

16. výročí Nadace Naše dítě 2008 / 2009

Nadace Naše dítě od října roku 1993 pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem. Pod vedením ředitelky ing. Zuzany Baudyšové poskytuje poradenskou, právní pomoc a věnuje se přerozdělování finančních prostředků sponzorů dětem a rodinám v krizových životních situacích. Za prvních patnáct let takto nadace přerozdělila přes 200 milionů korun.

 

celý článek

Případů sexuálního zneužívání a týrání dětí přibylo

Téměř 2 tisíce případů týrání a sexuálního zneužívání dívek a chlapců mladších 18 let evidují české úřady za rok 2008. Jedná se o 94 trýzněných dětí více než v roce 2007. Statistické údaje jsou jen vrcholem ledovce a utajených případů jsou až desetitisíce! Nejčastěji jsou oběťmi dívky a chlapci ve věku od 6 do 15 let. V 53 případech bylo fyzické a psychické týrání spácháno na dětech mladších než 1 rok. 739 dětí bylo v ČR sexuálně zneužito. Často jsou nezletilí nuceni také k dětské prostituci a pornografii. Ve 21 případech byly zneužity děti mladší 3 let.

celý článek