V rámci svých finančních možností vyřizuje Nadace Naše dítě:

  • individuální žádosti o pomoc rodinám s handicapovaným(i) dítětem (dětmi)
  • podporu mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených a chudých oblastí
  • přispívá na notebooky či tablety, které budou sloužit jako nezbytná učební pomůcka
  • spolupracujeme na online sbírkách s portálem Donio.cz a Darujme.cz, případně Alza.cz – Souhvězdí pomoci
  • vyřizujeme také individuální žádosti organizací