Kontakt

Nadace Naše dítě

Ústavní čp. 95
181 00 Praha 8

E-mail: nadace@nasedite.cz

Ing. Zuzana Baudyšová 

Prezidentka nadace

Mgr. Zuzana Šafářová

Specialista PR a reklamy, vedení projektů

mob.: 774 600 253

email: z.safarova@nasedite.cz

Individuální žádosti

tel.: 266 727 933

e-mail: nadace@nasedite.cz 

Nadace Naše dítě je registrována u Obvodního úřadu v Praze 8 dne 1.10.1993 pod č. 20265/93-306-2176/601 a zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. N, vložce č. 57.

IČO: 6016 6754
DIČ: CZ60166754

Správní rada nadace

Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady

PaedDr. Jaroslava Jalovecká
místopředsedkyně správní rady

Mgr. Martin Chalupský
člen správní rady

Dozorčí rada nadace

PhDr. Iva Chaloupková
předsedkyně dozorčí rady

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
člen dozorčí rady

Ing. Jan Baudyš
člen dozorčí rady