25 let Nadace Naše dítě

  • Přerozděleno 262 081 381,40 Kč

  • Od začátku své existence finančně nadace pomohla 643 rodinám, 625 organizacím a 21 nemocnicím (vždy dětským oddělením)

  • Na Lince právní pomoci bylo poskytnuto 2 500 rad z oblasti rodinného práva

1.10.1993

Registrace Nadace Naše dítě

1994/1995

Vznikla Linka bezpečí a zahájila svou činnost bezplatného provozu pro pražské děti.

1996

V roce 1996 proběhla rekonstrukce budovy Nadace Naše dítě v areálu Psychiatrické léčebny Praha 8 –Bohnice.

1997

Vzniklo Krizové centrum Linky bezpečí, kde odborníci řešili dětské starosti, na které již telefon nestačil

1998

20. listopadu 1998 bylo v 19:23:33 přijato milionté volání na Lince bezpečí

1999

26. března 1999 ve 23:41 byl na Lince bezpečí zaznamenán telefonát s pořadovým číslem
2 000 000

2000

11. června 2000 byl na Lince bezpečí zaznamenán telefonát s pořadovým číslem 3 000 000

2001

Nadace sestavila a vydala Slabikář dětských práv pro školáky I. stupně základních škol a Metodiku ke slabikáři dětských práv.

Slabikář dětských práv

2. dubna 2001 zahájila svůj provoz Rodičovská linka, která je určena rodičům

Na počátku roku 2001 se uskutečnila první velká kampaň proti psychickému týrání dětí v ČR

Z celostátní Linky bezpečí, Krizového centra, Rodičovské linky a Internetové linky vzniklo Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

4. listopadu 2001 byl na Lince bezpečí zaznamenán telefonát s pořadovým číslem 4 000 000

2002

Byly zahájeny projekty ,,Podpora dětských práv" a ,,Práva dětí v soudním řízení"

Ke ,,Slabikáři dětských práv" vznikl pracovní sešit nazvaný ,,Vím, co smím?"

2003

Nadace Naše dítě oslavila v roce 2003 deset let své existence

28.2.2003 ukončilo svou činnost Krizové centrum Linky bezpečí

23.3.2003  byl na Lince bezpečí zaznamenán telefonát s pořadovým číslem 5 000 000

V roce 2003 vzniklo Desatero rodičů

V září 2003 byl zahájen provoz Linky vzkaz domů, která byla určená pro pohřešované děti a děti na útěku

2004

Rok 2004 přinesl pro Nadaci Naše dítě klíčový moment.  1. října 2004 Linka bezpečí oslavila své desáté narozeniny a stala se samostatnou organizací.

10. narozeniny Linky bezpečí.JPG

V závěru roku 2004 se novým projektem Nadace Naše dítě stala Skládačka na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem s cílem finančně podporovat a spolupracovat s vybranými humanitárními projekty na pomoc dětem v celé České republice.

Do roku 2004 se Nadace Naše dítě primárně soustředila na financování provozu Linky bezpečí. Během deseti let zajistila provoz Linky bezpečí za 129 192 381,40 Kč, částkou 4 233 000 Kč pomohla dalším organizacím. Od roku 2005 začala nadace hojně pomáhat rodinám a organizacím, které zasvětily svou činnost péči o handicapované děti.

2005

V říjnu 2005 odstartovala nadace kampaň ,,Stop násilí na dětech!" Posláním kampaně bylo zvýšit povědomí veřejnosti o násilí páchaném na dětech, apelovat, aby ochrana dětí před násilím byla zodpovědností každého. Cílem kampaně bylo snížení počtu týraných a zneužívaných dětí v ČR.

Osvětová kampaň Stop násilí na dětech

V listopadu 2005 zahájila nadace provoz Linky právní pomoci poskytující právní rady rodičům.

V květnu 2005 zahájila nadace celostátní projekt Bezpečný internet dětem s cílem zvýšit povědomí dětí, rodičů a veřejnosti o rizicích, jež přináší dětem internetová síť.

Bezpečný internet dětem.JPG

2006

Ve spolupráci s Europark Shopping Center, s.r.o. uspořádala Nadace Naše dítě první ročník akce Dopisy Ježíškovi, která pomohla splnit vánoční přání téměř 500 dětem z 11 dětských domovů.

V roce 2006 nadace poprvé udělila cenu Zlaté srdce.

 2007

1. ledna 2017 Nadace Naše dítě založila a provozovala první českou Internet Hotline a zapojila se do aktivit mezinárodní organizace INHOPE zastřešující Internet Hotlines ve více než 20 zemích světa. Posláním Internet Hotline bylo ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a poskytovateli internetových služeb čelit nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu na internetu.

Právník roku 2006.JPG

Začátkem roku 2007 byla Českou advokátní komorou a společností epravo.cz Lince právní pomoci Nadace Naše dítě udělena prestižní Cena svatého Yva v soutěži Právník roku 2006. Tým Linky právní pomoci získal prvenství v kategorii rodinné právo.

V roce 2007 pokračovala kampaň Stop násilí na dětech v nové podobě a s novým názvem. Lidé se mohli připojit k charitativní akci nazvané ,,Dejme týrání dětí červenou kartu!" a to zakoupením červené karty a píšťalky.

2008

V roce 2008 Nadace Naše dítě oslavila 15. narozeniny. Pro dosažení většího povědomí o nutnosti chránit děti před fyzickým a psychickým utrpením realizovala nadace v roce 2008 další rozsáhlou vlnu osvětové kampaně s názvem Dejme týrání dětí červenou kartu!. Kampaň s celorepublikovým dopadem apelovala na nutnost aktivního přístupu veřejnosti k ochraně dětí a upozornila na zákonem stanovenou tzv. oznamovací povinnost.

Osvětová kampaň Dejme týrání dětí červenou kartu!

2009

Nadace Naše dítě zahájila kampaň pro ochranu dětí a posílení dobrých vztahů v rodině s názvem Pozitivní rodičovství. Kampaň byla zaměřena na výchovu dětí bez tělesných a psychických trestů.

V roce 2009 se uskutečnil první ročník charitativní akce společnosti ROSSMANN, spol. s.r.o. na pomoc ohroženým a nemocným dětem. Získaná částka z kampaně s názvem 5 000 000 Kč pro dětský úsměv byla 5 610 028 Kč.

1. ročník kampaně společnosi ROSSMANN

2010

Nadace Naše dítě uspořádala tři osvětové semináře v rámci kampaně Pozitivní rodičovství, ze kterých byly vytvořeny dvě osvětové DVD s přednáškami dětských psychologů a dalších odborníků.

Osvětová kampaň Pozitivní rodičovství

2011

Nadace Naše dítě uspořádala veřejný Pochod Prahou proti týrání dětí. Pochod z pražského Václavského na Staroměstské náměstí završilo společné zapískání na červenou píšťalku.

Pochod Prahou proti týrání dětí

V roce 2011 se konal třetí ročník charitativní kampaně 5 000 000 Kč pro dětský úsměv. Tento ročník byl naprosto rekordní, jelikož se částka z jednoho charitativního týdne vyšplhala na 10 072 011 Kč.

2012

Linka právní pomoci překročila v tomto roce hranici 2 000 dotazů z oblasti rodinného práva.

2013

V roce 2013 Nadace Naše dítě oslavila krásných 20 let své existence a maximálně se soustředila na pomoc rodinám s handicapovaným dítětem.

20 let Nadace Naše dítě

2014

V roce 2014 upozornila nadace na dětskou samotu, a to stejnojmennou osvětovou kampaní. Osvětová kampaň Dětská samota byla velice úspěšná.

Osvětová kampaň Dětská samota

V roce 2014 obdržela Nadace Naše dítě Cenu evropského občana za dlouholetou pomoc ohroženým dětem.

2015

#dobroden - Velkou vlnu dobra zvedl příspěvek Leoše Mareše na Twitteru, kde oznámil, že za každého fanouška věnuje nadaci jednu korunu. Výzvu přijaly další osobnosti a nakonec z toho bylo pro nadaci 185 511 Kč.

2016

V tomto roce se zrodila nová osvětová kampaň s názvem Myslete na děti. Tato kampaň apelovala na rodiče, kteří procházejí rozlukou, aby v době rozvodu mysleli především na své děti.

Osvětová kampaň Myslete na děti

2017

Česká televize poskytla nadaci adopci pořadu Zázraky přírody, během kterého mohli diváci posílat na Konto Naše dítě DMS zprávy. Během 90 minutového televizního přenosu obdržela nadace 1 306 203 Kč na DMS zprávách.

Zázraky přírody

2018

Nadace Naše dítě vstupuje do 25. roku své existence a děkujeme všem, kteří s ní jedou ve stejném vlaku!

Od roku 2005, kdy se nadace oddělila od Linky bezpečí a plně se soustředila na pomoc organizacím, dětským oddělením nemocnic a rodinám s handicapovanými dětmi, přerozdělila 128 656 000 Kč.