Práva dětí v soudním řízení

Jednoletý projekt Evropské unie a Nadace Naše dítě "Práva dětí v soudním řízení", který probíhal od srpna 2002 do července 2003, se zaměřil na dlouhodobý problém českých soudů, sociálních služeb, policejních vyšetřovatelů a dalších článků právních procesů. Dítě v roli svědka se zde dostává do nedobrovolného kontaktu s autoritami, jako jsou sociální pracovníci, policejní vyšetřovatelé, soudní úředníci apod., a tato situace pro něj bývá náročná a mimořádně obtížná. Nejenže přivádí dítě do prostředí zcela neznámého, ale mnohdy může vyvolat i jeho další traumatizaci, a tím řetězec tzv. "systémového týrání" dítěte, které sice není úmyslné, ale ve svých důsledcích může být stejně škodlivé jako případné týrání primární.

celý článek

Linka vzkaz domů – pomocník dětí na útěku

Od 1. září 2003 od sedmé hodiny ranní zahájí provoz celostátní a nepřetržitě fungující telefonní linka „Linka vzkaz domů” 800 111 113. Linka má sloužit především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni mohou zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.

celý článek

Svět si připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Mezinárodní den pohřešovaných dětí připadá každoročně na 25. května a nese se ve znamení symbolického modrého kvítku pomněnky. Jeho prostřednictvím pohřešované děti vzkazují…“nezapomeň na mě…“. Tento celosvětový svátek připomíná smutné příběhy dětí, které byly často násilím odvedeny nebo podvodem odlákány od svých rodin. Mnozí z nich se již se svými blízkými neshledali.

celý článek