Příspěvek na mimoškolní vzdělávání pro sociálně znevýhodněné děti

Ve školním roce 2019/2020 jsme se poprvé zaměřili na podopru mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených a chudých oblastí. Pro děti z neúplných i pěstounských rodin, nebo pro děti z dětských domovů nabízíme možnost podpory při úhradě vzdělávacích aktivit mimo školu, například jazykové kurzy a pobyty, grafické či programátorské kroužky, design, vědecké kroužky nebo třeba doučování v předmětech. 

Cílem projektu je poskytnout sociálně znevýhodněným dětem možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti stejně jako jejich vrstevníci. 

Přihlášky a souhlasy prosím zasílejte elektronicky na adresu: nadace@nasedite.cz.  

 annie-spratt-xKJUnFwfz3s-unsplash