Příspěvek na mimoškolní vzdělávání pro sociálně znevýhodněné děti

Ve školním roce 2019/2020 jsme se poprvé zaměřili na podopru mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených a chudých oblastí. Pro děti z neúplných i pěstounských rodin, nebo pro děti z dětských domovů nabízíme možnost podpory při úhradě vzdělávacích aktivit mimo školu, například jazykové kurzy a pobyty, grafické či programátorské kroužky, design, vědecké kroužky nebo třeba doučování v předmětech. Žádat můžete také o příspěvek na notebook či tablet, který bude sloužit jako nezbytná učební pomůcka (pro online výuku či domácí přípravu).

Cílem projektu je poskytnout sociálně znevýhodněným dětem možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti stejně jako jejich vrstevníci. 

Přihlášky a souhlasy prosím zasílejte poštou: Klára Hráčková, Nadace Naše dítě, Ústavní 95, 181 00 Praha 8-Bohnice

 annie-spratt-xKJUnFwfz3s-unsplash