Individuální pomoc organizacím

V rámci svých finančních možností vyřizuje Nadace Naše dítě rovněž individuální žádosti organizací.

O poskytnutí finanční podpory rozhoduje vždy správní rada. Schválené žádosti musí odpovídat statutu nadace a jejímu poslání! 

Dlouhodobě pomáháme:  rawpixel-com-477806-unsplash 

  • dětským domovům, kojeneckým, diagnostickým a výchovným ústavům
  • organizacím, které zasvětily svou činnost pomoci dětem
  • stacionářům, rehabilitačním zařízením, atd.

 

CO JE POTŘEBA K ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK DOLOŽIT?

1) Předložit žádost - Žádost pro organizace 

2) Doložit kopii výpisu z rejstříku.

3) Doložit statut organizace. 

4) Doložit doklad o jmenování statutárního zástupce.

5) Doložit poslední aktuální výroční zprávu 

Individuální žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů, je nutné zaslat poštou na adresu Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 00.

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žádost vyřazena ze schvalovacího řízení.