Nadace Naše dítě a Tera.cz spouští sbírku na podporu sociálně znevýhodněných dětí

3. 5. 2021
Nadace Naše dítě a Tera.cz spouští sbírku na podporu sociálně znevýhodněných dětí

V sobotu 1.5. zahájí Nadace Naše dítě ve spolupráci s e-shopem Tera.cz dobročinnou veřejnou sbírku na podporu dětí ze sociálně slabších rodin. Sbírka je zaměřena na nákup technického vybavení pro distanční výuku, které mnohým dětem stále chybí.

Na Nadaci Naše dítě se stále obrací velké množství rodičů samoživitelů, kteří se za poslední rok ocitli na hranici chudoby. Většina z nich musí i s dětmi vyžít s méně než 10 tisíci korunami měsíčně a pořízení technického vybavení pro děti je nad jejich finanční možnosti. V ČR je nyní 200 tisíc samoživitelek, třetina z nich má příjem pod 10 tisíc korun a 90 % je i bez alimentů.

Zákazníci Tera.cz mohou nyní v rámci svého nákupu přispět libovolnou částkou na technické vybavení pro sociálně znevýhodněné děti.

„Jako prodejci zvýhodněné výpočetní techniky vnímáme v dnešní době velkou potřebu dětí využívat notebooky a další elektroniku, a to nejen k distanční výuce. Na základě dlouhodobých zkušeností při dodávkách zvýhodněných repasovaných notebooků pro dětské domovy a další neziskové organizace víme, že v této oblasti je velký nedostatek finančních prostředků, za které se tato technika pořizuje. Pro nás je obtížné navázat spojení s cílovou skupinou matek samoživitelek, nebo například s konkrétními pěstounskými rodinami, proto jsme se rozhodli spolupracovat s Nadací Naše dítě a zprostředkovat sbírku na podporu sociálně znevýhodněných dětí. Díky naší společné pomoci neztratí kontakt s učivem a nebudou tak do budoucna handicapováni vůči svým spolužákům.“ uvádí zástupce Tera.cz Pavlína Habermannová.

„Technickou pomoc nabídneme rodičům samoživitelům, kteří se na nás obracejí s žádostmi o mimořádnou finanční pomoc ve velkém množství. Možnost sbírky na počítačovou techniku přichází v tomto okamžiku právě včas, protože i poptávka po technickém vybavení do sociálně znevýhodněných rodin je obrovská. Díky podpoře Tera.cz a jejich zákazníků umožníme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí plnohodnotně se zapojit do distanční výuky, stejně jako jejich vrstevníci, pro které je technické vybavení samozřejmou součástí jejich domácností“, doplňuje Iva Kozáková z Nadace Naše dítě.