V roce 2007 bylo v ČR utýráno 20 dětí. Opravdu jsme jim nemohli pomoci?

Nadace Naše dítě od 25. května 2008, který je zároveň Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí, startuje novou etapu kampaně proti týrání a zneužívání dětí s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“. Kampaň má za cíl upozornit veřejnost na formy psychického a fyzického týrání dětí a na problematiku komerčního sexuálního zneužívání nezletilých. Kampaní se Nadace Naše dítě snaží o snížení počtu dětí, na kterých je pácháno násilí a zároveň pomáhat dětem, kterým je ubližováno. Nadace tak i nadále plní v této oblasti smysl a poslání, pro které byla před patnácti lety založena.

Statistiky týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2007

Praha, 28. dubna 2008

V naší zemi jsou tisíce dětí týrány a zneužívány vlastními rodiči, blízkými z rodiny nebo lidmi ze svého okolí. „V uplynulých třech letech skončily desítky případů týrání dětí smrtí. V roce 2005 to bylo v 10 případech a počet každý rok o pět dětí stoupl, v roce 2007 bylo utýráno v České republice 20 dětí. To je více než alarmující číslo, je to tragédie, které se v mnoha případech dalo zabránit,“ říká Zuzana Baudyšová. V roce 2007 stoupl počet tělesně a psychicky týraných dětí o 197 oproti roku 2006.„Psychické a tělesné týrání prožilo v loňském roce celkem 1205 dětí. Jedná se však jen o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Domníváme se, že o stovkách dalších zatím nevíme, ale skutečně se dějí,“ dodává ředitelka nadace. K nárůstu došlo také v počtu sexuálního zneužívání, dětské pornografie a prostituce dětí, a to o 94 případů v porovnání s předchozím rokem, na 679 takto trýzněných dětí.

Statistiky týraných a zneužívaných dětí 2007 ke stažení dole na této stránce.

Symboly, patroni a termíny kampaně „Dejme týrání dětí červenou kartu!“

Píšťalka a červená karta – Na píšťalku mohou děti zapískat, když jim je ubližováno. Červená karta říká STOP násilí páchanému na dětech, podobně jako červená karta za nečistou hru ve fotbale. „Naši nabídku stát se patronem kampaně přijali fotbalový reprezentant Tomáš Rosický a jeho přítelkyně Radka Kocurová. Doufáme, že symbolika červené karty za nečestnou hru ve fotbale a červené karty za nečistou hru vůči dětem, se tak více přiblíží širší veřejnosti i díky těmto patronům,“ říká Zuzana Baudyšová. „ Ve fotbale smyslu červené karty rozumí snad každý, věříme, že symbolika splní osvětové poslání a přiměje k větší všímavosti k týraným a zneužívaným dětem. Právě ony potřebují pomoc svého okolí a mnohokrát právě lidé ze sousedství jsou těmi nejbližšími, kteří mohou dětem zachránit život,“ dodává ředitelka nadace.

Na červené kartě je uvedeno Desatero dětských práv a zároveň i Desatero rodičů. Balíčky s kartou a píšťalkou jsou za 30 Kč prodávány dobrovolníky v pražském Paláci Flora do konce června 2008, při konání Aviatické pouti v Pardubicích 31. května a 1. června a na dalších místech republiky. Zakoupením karty s píšťalkou přispíváte na pomoc týraným dětem.

 

 

 

Patrony kampaně jsou: fotbalový reprezentant Tomáš Rosický s přítelkyní Radkou Kocurovou, kteří kampaň Nadace Naše dítě morálně podporují. V rámci kampaně pořádá Nadace Naše dítě dvě osvětové akce spojené se zábavným programem pro děti. Konají se v neděli 25. května a 1. června 2008 od 14:00 hodin v Praze před Palácem Flora.

 

Účinkují a kampaň morálně podporují společně s patrony také tyto známé osobnosti:

Alice Bendová – herečka

Dasha – zpěvačka

Lucie Váchová – moderátorka

Petr Vondráček – moderátor

Sabina Laurinová – herečka

Sámer Issa – zpěvák

Vlasta Horváth – zpěvák

Zora Jandová – zpěvačka, moderátorka

 

Program osvětových akcí Nadace Naše dítě spojených se zábavným programem pro děti:

 

Místo konání: Palác Flora, Praha (před vchodem z Vinohradské ulice)

 

Neděle 25. května 2008 14:00 – 15:00 hodin

Slavnostní zahájení kampaně „Dejme týrání dětí červenou kartu!“

 

Moderátor: Petr Vondráček

Vystoupí:

- Tomáš Rosický, patron kampaně

- Radka Kocurová, patronka kampaně

- Dasha

- Vlasta Horváth

- zúčastní se i sedmiletá Nikolka Kuličová, která se stala tváří kampaně

Hudební vystoupení, autogramiáda.

 

Neděle 1. června 2008 14:00 – 15:30 hodin

Oslava Dne dětí s Nadací Naše dítě

 

Moderátorka: Zora Jandová

Vystoupí:

- Tomáš Rosický, patron kampaně

- Radka Kocurová, patronka kampaně

- Sámer Issa

- Alice Bendová

- Lucie Váchová

- Street dance vystoupení

- zúčastní se i sedmiletá Nikolka Kuličová, která se stala tváří kampaně

Hudební a taneční vystoupení, caruso-show, autogramiáda.

Rozhovor s patrony kampaně Tomášem Rosickým a Radkou Kocurovou:

 

Co Vás vedlo k podpoře kampaně Nadace Naše dítě na ochranu týraných dětí s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu“?

 

Tomáš Rosický:

Psychické i fyzické týrání dětí patří mezi nejhorší věci, které mohou děti potkat, a myslím, že nesmazatelně se do nich zapíšou i do budoucnosti. Přitom všechny děti mají právo na šťastné a radostné dětství, já jsem to štěstí měl a moje dětství byl fotbal, hra, parta kluků s podobným cílem. Sice dřina, ale nic, co by mi ublížilo. Jsem rád, že mě paní Baudyšová v rámci této kampaně oslovila a chtěl bych vzkázat všem lidem, aby chránili děti a aby si více všímali svého okolí, protože právě jejich soused možná týrá své děti a my jim můžeme pomoci.

 

Radka Kocurová:

K týrání dětí patří i sexuální zneužívání a další formy násilí, se kterými v žádném případě nemůžeme souhlasit. Děsí nás, že se počty týraných dětí v České republice i přes snahu všech různých organizací stále zvyšují. Když si uvědomíme, že statistiky vzniknou jen ze skutečně ohlášených případů, jde z toho mráz po zádech, protože o desítkách dětí, které trpí, nemáme ani tušení. Přitom věřím, že se jim dá pomoci. I ten největší tyran žije v blízkosti druhých lidí, kteří před ním mohou varovat a upozornit Policii ČR nebo nadaci na páchané násilí.

 

Ke kampani se každý může připojit zakoupením červené karty s píšťalkou. Červená karta říká stop násilí páchanému na dětech stejně jako červená karta za neférovou hru ve fotbale. Za co a komu byste tuto červenou kartu udělili?

 

Tomáš Rosický:

Myslím, že tomu by každý měl a mohl porozumět. Když se hráč na hřišti zachová hrubě, dostane červenou kartu, případně vyloučení. Symbolicky červená karta Nadace Naše dítě vyřazuje hrubě se chovající jedince ze společnosti. Budu rád, když se každý z nás zapojí a v rámci kampaně zakoupí tuto symbolickou červenou kartu s píšťalkou. Podpořit nadaci v boji proti týrání dětí má rozhodně velký význam. Komu bych červenou kartu udělil? Všem, kteří považují děti za svůj majetek!

 

Radka Kocurová:

Symbolická červená karta obsahuje i důležité informace, jako je například Desatero práv dětí. Myslím, že každé dítě by se s nimi mělo seznámit a přijmout je do svého života. Červenou kartu bych udělila lidem, kteří hrubě zacházejí s bezbrannými dětmi.

 

Setkali jste se někdy osobně s týraným dítětem nebo s dítětem, kterému bylo ubližováno? Víte, jak týranému dítěti pomoci?

 

Tomáš Rosický, Radka Kocurová:

V případě týraných a jinak ohrožených dětí je důležité, aby se jim dostalo pomoci včas. Problém týrání, zneužívání a zanedbávání dětí bývá složité odhalit především proto, že většina takových případů se odehrává v rodině. Ani jeden z nás jsme se zatím nesetkali s případem týrání dětí v blízkém okolí, ale známe například příběhy dětí z Kuřimi z novin a televize. Jejich osudy nám nejsou lhostejné. Každý by si měl uvědomit, že zdraví a život týraného dítěte můžeme zachránit všímavostí a včasným ohlášením třeba i jen podezření na páchané bezpráví. Ať už na Policii ČR nebo Dětském krizovém centru nebo kontaktování neziskové organizace, například Nadace Naše dítě.

 

Proč jste se rozhodli ke spolupráci právě s touto nadací?

 

Tomáš Rosický, Radka Kocurová:

Nabídka, abychom se stali patrony kampaně „Dejme týrání dětí červenou kartu“ od paní Zuzany Baudyšové z Nadace Naše dítě nás velmi potěšila a okamžitě jsme souhlasili, protože věříme, že se jedná o podporu dobré a důležité myšlenky. Práce a výsledků, které jsou za týmem nadace a její ředitelkou hovoří samy za sebe, nadace pomáhá již téměř patnáct let a věříme, že nejsme jediní, kdo v Nadaci Naše dítě mají důvěru. Týraných a zavražděných dětí je v České republice stále velmi mnoho a proto považujeme za nutné, aby se kampaní na toto bezpráví upozornilo a pomohlo dětem, které všímavost a pomocnou ruku potřebují.

Povinnost oznámit týrání či jiné zneužívání dítěte ukládá zákon

 

Týrání (fyzické či psychické) či jiné zneužívání dítěte (včetně sexuálního) je trestným činem dle § 215, popř. dle § 241 či 242 trestního zákoníku.

Morální povinností každého člověka je zabránit páchanému násilí. Především je také zákonná povinnost překazit trestný čin, a to alespoň jeho včasným oznámením policii nebo státnímu zástupci. Je důležité oznámit ohrožování života příslušným úřadům. Tuto povinnost stanoví § 168 trestního zákona. V případě, že tak není učiněno, může být osoba, která případ neoznámila, potrestána odnětím svobody až na tři léta. Nepřekažení určitých trestných činů jako např. znásilnění, pohlavní zneužívání dětí do 15 let či týrání svěřené osoby je trestným činem dle § 167trestního zákona. Jedinou „vyviňující” skutečností je to, že by dotyčná osoba uvedla sebe či osobu blízkou v nebezpečí či by překažení bylo spojeno se značnými nesnázemi. Mnozí lidé však o této povinnosti buď nevědí, nebo raději nechtějí vědět, aby si nekomplikovali život, nebo se nevystavili útokům násilníků.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Nadace Naše dítě www.nasedite.cz

 

Nadace Naše dítě děkuje všem dobrým lidem, kteří podporují její činnost. Děkujeme patronům, účinkujícím, moderátorům

a novinářům za spolupráci na této kampani. Poděkování patří také všem partnerům kampaně.