Nadace Naše dítě rozšiřuje své služby, mediací lze zmírnit spory o děti

Nadace Naše dítě slaví 21. narozeniny a pro další rok nabízí nové služby. Portfolio se vedle přímé pomoci prostřednictvím individuálních žádostí a sponzorských kampaní, osvětové činnosti a Linky právní pomoci rozšíří o rodinnou mediaci a poradenství.

V Praze 16. září 2014

Přibývá tvrdých rozvodových sporů o dítě spojených s rozpadem rodiny. Prostřednictvím Linky právní pomoci se na nás stále častěji obrací rodiče ve sporu s velmi malými dětmi ve věku 1-3 let. Zejména těmto rodinám bychom chtěli pomáhat,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky nadace a mediátorka     Mgr. Markéta Sodomková. Rodinná mediace nabízí individuální a citlivý přístup při hledání východiska z rozvodového sporu o dítě. „Rodiče se ve sporu až příliš často zabývají svými negativními pocity a na děti nemyslí,“ dodává.

Vedle bezplatné právní pomoci nadace nově nabízí i rodinnou mediaci, která je metodou kultivovaného řešení sporu, především ve chvílích rozchodu nebo rozvodu spojených s otázkou péče o dítě. Objednat se je možné v pracovní době na telefonním čísle 266 727 945 nebo na emailu m.sodomkova@nasedite.cz. Finanční prostředky plynoucí z těchto činností budou dále použity na pomoc konkrétním dětem.

Stále převažují dotazy ohledně sporu o dítě

Linka právní pomoci, která je dostupná na telefonním čísle 777 800 002, již devátým rokem bezplatně poskytuje právní rady. Nejčastěji se na ní obracejí lidé kvůli rozvodům a sporům o děti, konkrétně jde o čtvrtinu případů. Druhým frekventovaným tématem je péče o dítě po rozvodu. „Právě rodinná mediace může pomoci rodičům lépe se dohodnout nejen na péči o dítě, ale také na výši výživného a místě bydliště,“ objasňuje ředitelka Zuzana Baudyšová.

Dotazovatel, který se na Linku právní pomoci obrací, je ve většině případů matka, konkrétně se jedná o 53 % z celkových dotazů. Převažuje především telefonická forma dotazů nad emailovou a majoritní část se týká rodinného práva.

Zlaté srdce do Kolpingu

Letošní Zlaté srdce pro ochránce dětí obdržela paní magistra Jana Zemanová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Kolpingova domu v Praze. Na slavnostním večeru v divadle Semaforu cenu předala ředitelka nadace Zuzana Baudyšová, která paní magistře Zemanové poděkovala za její obětavou pomoc matkám s dětmi. Posláním azylového domu je ochrana a podpora rodin, především svobodných matek, které žijí v nepříznivých životních podmínkách.

Letošní Zlaté srdce je v pořadí devátým ročníkem, cenu již dříve obdrželi například lékaři Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady, ředitelka Dětského krizového centra PhDr. Zora Dušková nebo pan Zdeněk Miller.

 

Finanční podpora nemocnicím a individuální žádosti

Nadace Naše dítě díky charitativní kampani společnosti Rossmann pod názvem 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv mohla finančně přispět Dětskému kardiocentru FN Motol na nákup operačních přístrojů částkou 1 072 714,- Kč a zrekonstruovat dětský akutní příjem Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady za více než jeden milion korun.

V letošním roce byla kampaň zaměřena na onkologicky nemocné a kriticky ohrožené děti, výtěžek proto putoval do Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné FN v Praze na nákup přístroje pro umělou plicní ventilaci za 2 milionů korun. Do konce roku bude rovněž zakoupen téměř za tři miliony korun operační videolaparoskop pro Kliniku dětské onkologie a chirurgie FN Brno.

Ve prospěch ohrožených dětí a jejich rodin nadace během roku 2013 přerozdělila 10 356 000,- Kč včetně finančních prostředků grantového řízení NIF a RWE. V minulém roce narostl počet individuálních žádostí, nadace schválila historicky nejvíce žádostí, konkrétně 111 v celkové hodnotě 8 200 111,- Kč. Do konce letošního srpna přerozdělila nadace na žádosti a granty více než devět milionů korun.