Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí již od letošního roku není hlavním projektem Nadace Naše dítě (NND), neboť Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže (SLB) se loni rozhodlo jít vlastní cestou a zajišťovat si postupně finanční prostředky na provoz samo.

Praha, 5. září 2006

K osamostatnění došlo k 30. září 2004 a za bezproblémový provoz pracoviště SLB od tohoto data zodpovídá nové představenstvo Sdružení linky bezpečí a jeho ředitel Mgr. Tomáš Květák, který ve funkci působí od června 2004.

Protože Linka bezpečí je důležitý celorepublikový projekt, vytvářela Nadace Naše dítě novému vedení SLB v průběhu října až prosince 2004 prostor pro postupné samofinancování, a proto provoz dětské celostátní krizové linky, rodičovské linky a linky vzkaz domů financovala spolu s dotacemi ze státního rozpočtu až do konce loňského roku. Nadace Naše dítě přeje Sdružení linky bezpečí a jejímu vedení úspěch v dalším rozvoji služeb Linky bezpečí. Linka bezpečí je projekt trvalé hodnoty, je důležité, aby sloužila dětem i v příštích letech.