Mimořádná opatření telefonických intervenčních linek v souvislosti s vysvědčením

Blíží se letní prázdniny, konec školního roku a s ním i vysvědčení. Vzhledem k tomu, že se každý rok setkáváme s dětmi a mladými lidmi, kteří se bojí v tento den přinést vysvědčení domů, neboť mají často oprávněný strach z reakcí rodičů, připravili jsme pro toto období několik opatření.

Praha, 7. ledna 2004

Linka bezpečí 800 155 555

V období června 2003 přijala Linka bezpečí dvojnásobný počet dětských telefonátů s problematikou školních problémů. Bylo jich přibližně tisíc. Letošní červen se vyvíjí podobně. Množí se počet hovorů, kdy se obracejí děti na Linku bezpečí především se strachem z reakce rodičů na jejich známky. Linka bezpečí funguje non stop. V den vysvědčení 30. 6. 2004 bude navíc po celý den posílen počet konzultantů Linky bezpečí.

 Konzultanti na Lince přijímají především dva okruhy problémů. Jeden je strach z reakce rodičů na špatnou známku, kdy vztahy mezi dětmi a rodiči nejsou ničím narušené. Dítě chce v hovoru především zkonzultovat, jak má rodiči špatné známky oznámit. Další okruh problémů se týká vzájemného soužití rodičů s dětmi, kdy je školní problematika jen zástupný problém. Hlavní příčinou bývá nekomunikativnost mezi rodiči a dětmi a obavy ze zkratovitého jednání rodiče při oznámení špatných známek. Konzultanti na Lince bezpečí mohou dítěti dodat odvahu a najít spolu s ním cestu, jakým způsobem rodiči vysvědčení předložit. Pokud s tím dítě souhlasí, mluví i dále o svém problému s rodiči a hledají možná východiska.

 Na Linku bezpečí se obrátila dívka, která je v prvním ročníku na učilišti. Bydlí na internátu. Má velký strach, jaké bude mít vysvědčení. Z jednoho předmětu jí totiž výsledná známka vychází mezi dvojkou a trojkou. Rodiče jí řekli, že nesmí mít trojku na vysvědčení, jinak půjde z učiliště pryč. Ona už má ale na učilišti kamarády a i učební obor se jí moc líbí, má se stát kadeřnicí. Rodiče jsou dost přísní. Monika neví, co má dělat.

Konzultant na Lince si vyslechl celý její příběh a snažil se spolu s ní najít řešení. Monika dostala díky hovoru odvahu nechat se ještě jednou vyzkoušet. Odhodlala se také, že bude přemýšlet o tom, jak si o celé situaci popovídat doma s rodiči. Nakonec Monice konzultant nabídl, aby se kdykoliv znovu ozvala. (příběh z června 2004)

Děkujeme Českému Telecomu, že již 10. rokem umožňuje dětem z celé České republiky bezplatné volání na Linku bezpečí.

Linka vzkaz domů 800 111 113

V souvislosti s krizovým obdobím konce školního roku bude od úterý 29. 6. do čtvrtka 1. 7. 2004 Linka vzkaz domů fungovat nepřetržitě (oproti běžnému provozu od 8 do 22 hodin).Specializovaná celostátní Linka vzkaz domů slouží především dětem a mladým lidem, kterésituace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni mohou zdarma ze všech pevných linek.Prvotním úkolem Linky je předávání vzkazů rodičům či jiným blízkým osobám dítěte na útěku,které se sice nechce vrátit zpět, ale rádo by nechalo svým blízkým zprávu, že je naživu azdrávo. Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které uteklyz domova, a mohou jim zde nechat vzkaz – například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů.

Rádi bychom vzkázali dětem, které se budou kvůli vysvědčení bát vrátit domů, aby neváhaly a obrátily se na Linku vzkaz domů, kde se jim budeme snažit maximálně pomoci. A také se obracíme na rodiče, aby byli trpěliví a nehodnotili snažení svého dítěte pouze v den vysvědčení. 

Rodičovská linka 283 852 222

V den vysvědčení, tedy 30. 6., bude provoz Rodičovské linky prodloužen již od 12 hodin. Na linku se tedy budou moci rodiče a další zájemci dovolat od 12 do 19 hodin (oproti běžnému středečnímu provozu od 16 do 19 hodin).

Rodiče nejčastěji volají již ve chvíli, kdy znají známky, které dostalo jejich dítě na vysvědčení (například jim již volalo). Zpravidla jsou rozčarovaní z prospěchu dítěte, který vnímají jako špatný, zlobí se na školu, na potomka… V první řadě jim radíme, aby dítěti neubližovali, ani nenadávali, což často může situaci ještě zhoršit, namísto toho nechat „vychladnout hlavu“ a po pár dnech si v klidu sednou a popřemýšlet o možnostech, jak zařídit, aby příště bylo vysvědčení lepší. Často ovšem bývá situace mnohem komplikovanější a propojená s jinými rodinnými problémy.