Linka Internet Hotline připomněla mezinárodní DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Nadace Naše dítě u příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), který letos připadá na 9. února, upozornila na nutnost lepší informovanosti dětí o vhodném chování na internetu. Je nezbytné, aby děti byly uchráněny před podvodníky a psychicky labilními osobami, které se snaží jejich důvěru prostřednictvím internetu zneužít.

Praha, 5. května 2010

Linka Internet Hotline Nadace Naše dítě již více než tři roky aktivně podílí na celosvětovém boji proti všem ohrožujícím materiálům a chování na internetu. Operátoři již přijali a vyhodnotili více než 3 600 oznámení od veřejnosti, která nejčastěji upozorňovala na dětskou pornografii a nabídky dětské prostituce. Často se oznámení týkají také rasismu, extremismu nebo pedofilního zájmu. Díky celosvětové spolupráci s více než třemi desítkami dalších horkých linek, postupuje Internet Hotline oznámení o nevhodných materiálech na serverech v zahraničí příslušným spřízněným linkám. Často se jedná o USA, Nizozemí, Holandsko, Rusko, ale i další státy, kde tamní horké linky dále oznámení zpracovávají ve spolupráci s místními policejními složkami.

 

Zástupci první české horké linky Internet Hotline, kterou založila a více než tři roky provozuje Nadace Naše dítě, se u příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu zúčastnili setkání se žáky 2. stupně Základní školy v Ústavní ulici v Praze 8. Seznámili je s pravidly bezpečné práce s internetem. Prostřednictvím skutečných případů zneužití, ke kterým došlo v Česku i v zahraničí, upozornili žáky na různá nebezpečí, která na ně při práci s internetem čekají.

 

„Žáky velmi zaujal film Seznam se bezpečně, který jsme jim promítli i následná diskuse k tématu bezpečné práce a zábavy na internetu. Ptali se na události, které je na internetu překvapily, na situace, do kterých se dostali a nebyli si jisti, že reagovali a vyřešili je správně. Vzhledem k zájmu žáků a učitelů chce nadace v podobných setkáních pokračovat i v budoucnu,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

 

Moderní technologie se rozvíjejí mnohem rychleji a mladí lidé i děti školního či předškolního věku s nimi tráví stále více času. Svěřují anonymním kamarádům na internetu své pocity, zkušenosti, údaje o rodině. Jejich důvěra je v mnoha případech zneužita a má poškozující dopad mnohdy nejen na podvedené dítě, ale celou na rodinu. Mezinárodní Den bezpečnějšího internetu připomíná, že k informacím na internetu a používání také dalších online technologií je potřeba přistupovat velmi zodpovědně. Děti by již od prvního seznámení se s internetem měly vědět, že i v tomto prostředí existují pravidla, která je potřeba dodržovat.

 

www.internethotline.cz

 

www.saferinternetday.org

 

www.inhope.org