INTERNET HOTLINE - první česká Internetová Horká linka

Nadace Naše dítě zahájila od 1. ledna 2007 nový dvouletý mezinárodní projekt s cílem založit a uvést do provozu první českou internetovou horkou linku, tzv. Internet Hotline, jež bude ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelit šíření dětské pornografie a šíření dalšího nelegálního obsahu internetem.

Praha, 22. ledna 2007

"V České republice dosud taková Internet Hotline neexistuje. Na internetové síti v ČR a v zahraničí přitom narůstá množství nelegálního a nežádoucího obsahu. Potvrzují to rovněž zkušenosti evropských nevládních organizací a záchytné uzly Internet Hotlines působící ve více než 20 zemích světa. První českou Internet Hotline vybuduje v ČR Nadace Naše dítě, a to s podporou grantu Evropské komise, partnerů a sponzorů. Nadace bude rovněž Internet Hotline provozovat," říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

  

Poslání a úkoly první české INTERNET HOTLINE Nadace Naše dítě:

  • Získávat od široké veřejnosti informace o tom, na jakých webových adresách jsou aktivní odkazy na dětskou pornografii, nabídku dětské prostituce, sdružování pedofilních zájmů a další internetovou kriminalitu (extremismus, nelegální obchodování, nabídka drog a zakázaných látek, internetové podvody…).
  • Informace a podněty bude Internet Hotline předávat Policii ČR a získávat od ní zpětné vazby.
  • Ve spolupráci s provozovateli internetových služeb bude Internet Hotline usilovat o to, aby aktivní nelegální adresy byly po zdokumentování Policií ČR z internetu vymazány.
  • Informace o internetové kriminalitě bude Internet Hotline předávat do sítě Inhope, která sdružuje další Horké linky v Evropě, Kanadě a USA (http://inhope.org/en/index.html )
  • Internet Hotline Nadace Naše dítě bude v ČR ve spolupráci s partnery šířit povědomí o problematice Bezpečného internetu, usilovat o legislativní změny a možnost postihovat držitele dětské pornografie včetně stahování takových materiálů z internetu do počítače.

  "Navázali jsme již spolupráci s Policejním prezidiem ČR a Skupinou odhalování informační kriminality Úřadu služby kriminální policie. Nyní pracujeme na pravidlech spolupráce s veřejností, policií a poskytovateli internetových služeb.

Prvořadým úkolem Internet Hotline Nadace Naše dítě bude získávat od veřejnosti informace o šíření dětské pornografie internetem, o nabídce dětské prostituce, šíření nelegálních sexuálních praktik a sdružování pedofilních zájmů. Dále bude Internet Hotline ve spolupráci s veřejností a policií ČR čelit takovému nelegálnímu a nežádoucímu obsahu na internetu, jež může negativně ovlivňovat vývoj a výchovu dětí," říká Ing. Eva Sovová, vedoucí Internet Hotline Nadace Naše dítě.

Internet Hotline bude od veřejnosti získávat podněty o nelegálním obsahu na internetu, a to s v následující prioritě:

 dětská pornografie, nelegální sexuální praktiky – zoofilie (dle § 205 trestního zákona), nabídka dětské prostituce (§ 217, sdružování pedofilních zájmů)

  1. extremismus (dle § 198 a §198a trestního zákona)
  2. nelegálního obchodování, nabídka drog a zakázaných látek (dle § 187, 188a trestního zákona)
  3. internetové podvody

 Informace o nelegálním obsahu na internetu budou moci lidé zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře, který bude k dispozici na samostatných webových stránkách projektu Internet Hotline. Veškeré podněty občanů budou zároveň podchycovány statisticky, zpracovány v analýzách a informace zveřejňovány na webu.

 "Práce na novém webu již byly zahájeny. Server bude zároveň propojen s webovými stránkami Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz), portálemwww.saferinternet.cz a dalšími portály a servery spolupracujících partnerů. Zveřejnění webových stránek plánujeme na přelomu března a dubna 2007. 
Zkušební provoz Internet Hotline by podle předpokladů mohl být zahájen ve 2. čtvrtletí 2007 a s uvedením Internet Hotline do provozu počítáme od září 2007," informuje Ing. Eva Sovová s tím, že Internet Hotline Nadace Naše dítě se zároveň stane členem organizace INHOPE sdružující již existující Internet Hotlines v Evropě, USA a Kanadě.

 Projekt Internet Hotline byl oficiálně zahájen od 1. ledna 2007 a bude podporován grantem z fondů Evropské komise do konce prosince 2008. Grant Evropské komise pokrývá 50% rozpočtovaných nákladů, dalších 50% nezbytných nákladů zajistí Nadace Naše dítě získáním sponzorů. Úkolem nadace je vytvořit potřebné zdroje, aby Internet Hotline pokračovala ve své činnosti i v dalších letech, tedy i po roce 2008.

 Partnery kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet plus/Internet Hotline a Internet Helpline, kteří grand Evropské získali,jsou:

nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz),

nestátní organizace Sdružení linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz),

společnost S602 a.s. (www.software602.cz) a

společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz), jež je zároveň koordinátorem projektu CZESICON.