Rok 2012

26. 2. 2018

Finanční prostředky na modernizaci dětských popáleninových center byly získány během 4. ročníku charitativního projektu Dětský úsměv. Během zářijového týdne mohli zákazníci drogerií Rossmann kupovat výrobky označené logem úsměvu, celkem se podařilo vybrat 3 891 422,- Kč.

„Za podpory našich zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů se nám podařilo věnovat v uplynulých 4 letech finašní prostředky na projekty Nadace Naše dítě. Každý rok se snažíme naše charitativní aktivity soustředit na konkrétní pomoc ohroženým dětem,“ František Wagner, jednatel společnosti Rossmann.

„Popáleniny u dětí patří k velmi závažným a dlouhodobým nemocem, a proto jsme rádi, že můžeme již nyní vidět na příběhu malého Daniela, jak důležité a přínosné je kvalitní přístrojové vybavení, které v rukách špičkových českých lékařů dokáže téměř nemožné,“ dodává Vladimír Mikel, jednatel společnosti ROSSMANN.

Slavnostního předání symbolického šeku se zúčastnily Ivana Gottová a Lucie Váchová Křížková, které dlouhodobě podporují aktivity Nadace Naše dítě a projekt Dětský úsměv.

Peníze byly věnované:

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze

Částka šla na přístroj MEEK machine a dětský akutní příjem v celkové hodnotě 1 300 000,- Kč. Přístroj MEEK machine je vhodný pro transplantaci kůže ve zvláště závažných případech. „I díky tomuto přístroji se podařilo naší klinice popálenin zachránit osmiletého Daniela s popáleninami na 90 % těla. Přístroj umožňuje malý kousek zdravé kůže odebrané z pacienta rozdělit na 196 čtverečků o velikosti 3 x 3 mm a aplikovat na popálené části těla po odstranění mrtvé tkáně,“ říká vedoucí lékař dětského oddělení Kliniky popálenin FN Královské Vinohrady MUDr. Robert Zajíček.

V roce 2013 se uskuteční projekt rekonstrukce a nákupu přístrojového vybavení dětského akutního příjmu na Klinice popálenin FN Královské Vinohrady, na kterém bude Nadace Naše dítě úzce spolupracovat s Vinohradskou nemocnicí, jež se bude
na projektu rovněž finančně podílet.

Reportáž z Vinohradské nemocnice:

Nemocnici v Brně

Nemocnice obdrží unikátní Versajet 2 a rehabilitační pomůcky v hodnotě 600 000,- Kč na přístroj Versajet 2. Jedná se o moderní přístroj používaný k selektivnímu zbavování kožních ran (popálenin, ale také chronických infikovaných ran) všech mrtvých a infikovaných tkání bez poškození živé spodiny kožního defektu. Principem je tekutina, proudící tryskou, jejíž efekt se blíží skalpelu. „Popáleniny hlubokého druhého stupně, které jsou u dětí zdaleka nejčastější, jsou typickou indikací pro použití Versajetu 2“, vysvětluje profesor Pavel Brychta, přednosta Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Brno.

Nemocnici v Ostravě

Nemocnice získá přístroj VeinViewer a Fotona Dynamis XS v hodnotě přes 1 800 000,- Kč. Přístroj VeinViewer dokáže přesně zobrazit a promítnout na kůži průběh žil v podkožní tkáni. U dětí s popáleninovým úrazem je zajištění podkožní žíly nezbytné pro možnost protišokové infuzní a další léčby, např. podávání léků proti bolesti. I přes veškerou citlivost a šetrnost ošetřujících lékařů a sester je tento výkon vždy spojen s výrazným nepohodlím a znamená vystupňování poúrazové stresové reakce organismu.

„Díky přístroji VeinViewer můžeme podstatně urychlit zavedení kanyly do podkožní žíly a zmenšit tak stresovou odezvu u našich dětských pacientů,“ vysvětluje přínos přístroje MUDr. Hana Klosová z Popáleninového centra FN Ostrava. Jizvy po popáleninovém úrazu představují pro pacienty závažné trvalé následky. Jedná se o jizvy plošné, které jsou velmi často tzv. hypertrofické čili nepravidelně vyvýšené nad okolní zdravou kůži, rudočerveně zbarvené, tuhé, bolestivé a svědící.

Podle MUDr. Klosové je laserterapie vysoce účinná metoda v léčbě tohoto jizvení, což je objektivně doloženo a publikováno v četných klinických studiích: „Pomocí laseru Fotona XS Dynamis chceme zajistit co nejúčinnější léčbu pro děti s funkčně a kosmeticky invalidizujícími jizvami po popáleninovém úrazu a zásadně tak zlepšit kvalitu jejich života.“

Thomayerově nemocnici v Praze

Finanční prostředky byly určeny na nákup laparoskopu pro dětskou chirurgii za 300 000,- Kč. Souprava pro laparoskopické operace malých dětí obsahuje podstatně menší, tenčí a kratší nástroje. Lze jí použít už od novorozeneckého věku.

„Laparoskopické operace u nejmenších dětí nejsou tak časté jako u velkých dětí a dospělých, ale v určitých indikacích je jejich použití žádoucí. Jde především o hledání vrozeně nesestouplých varlat, které se provádí ve věku kolem 1 roku. Laparoskopicky je možné operovat i pylorostenózy, tedy vrozené zúžení vrátníku žaludku a dále několik vzácnějších onemocnění,“ vysvětluje profesor Petr Havránek, přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice.