Linka vzkaz domů

21. 2. 2018

Linka vzkaz domů 800 111 113 byla určena dětem a mladým lidem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení i těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni mohli dovolat zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.

Posláním linky bylo:

  • pomoc dětem řešit krizovou situaci
  • předat vzkaz blízkým
  • případně zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, kde by dítě našlo prozatímně střechu nad hlavou.

Na Linku vzkaz domů se mohli obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohli jim zde nechat vzkaz - například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů.