Předání šeku azylovému domu v Třebíči

Předání šeku azylovému domu v Třebíči
Předání šeku azylovému domu v Třebíči

Zavítali jsme do města Třebíč na slavnostní otevření zcela nového Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy a Střediska rané péče.

V pondělí 16. 10. proběhlo v pořadí druhé předání šeku v rámci kampaně, kterou pořádá drogerie a parfumerie ROSSMANN společně s naší nadací, Dejme úsměv dětem.

Tentokrát jsme zavítali do města Třebíč na slavnostní otevření zcela nového Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy a Střediska rané péče.

Šek s částkou 200 000 Kč od Nadace Naše dítě a od zástupců společnosti ROSSMANN převzala paní Mgr. Eliška Klimešová, vedoucí střediska. Dar bude použit na vzdělávací programy a workshopy, jako je výchova dětí, komunikace mezi matkou a dítětem, finanční gramotnost, kurzy vaření, zdravotní prevence či práce na počítači. 

V bezpečném prostředí s podporou zkušených pracovníků se budou moci ženy i děti vzdělávat a připravovat na samostatný a plnohodnotný život.