Nadace Naše dítě předala dary z veřejné sbírky drogistického zboží

Nadace Naše dítě předala dary z veřejné sbírky drogistického zboží

Veřejná sbírka ve spolupráci JCDecaux a Nadace Naše dítě se konala ke konci srpna 2018. Během dvou dnů se na zastávkách pražské hromadné dopravy vybralo několik velkých krabic drogistického zboží, které byly věnovány dětskému domovu Radost o.p.s. a Centru pro osoby ohrožené domácím násilím ACORUS.

Dary ze sbírky si převzali zástupci organizací přímo v sídle Nadace Naše dítě v pražských Bohnicích.

„V zařízeních tohoto typu je obecně velká poptávka především po mycích, čisticích a pracích prostředcích, ale samozřejmě i po potřebách běžné hygieny, dětské kosmetice nebo dekorativní kosmetice pro ženy. Drogerie je nákladnou položkou i pro běžnou fungující rodinu, proto jsme s nadšením přijali nabídku JCDecaux se k tomuto jejich projektu připojit. Projekt zaštítil Magistrát Hlavního města Prahy a dary směřovaly do dvou spřátelených organizací Nadace Naše dítě,“ říká Zuzana Šafářová, zástupce Nadace Naše dítě.

Matky samoživitelky, navíc „na útěku“ například před násilným partnerem nebo právě děti v dětských domovech jsou často závislé pouze na tom, co jim daná organizace poskytne.

„Naše klientky jsou často například v hmotné nouzi, mimo to i ve špatném psychickém stavu. Kosmetika jim určitě udělá velkou radost, čisticí prostředky nebo prací prášky nám zase pomohou s provozem našich zařízení a služeb, takže jsme moc vděční za tuto pomoc, určitě je to moc dobrá myšlenka,“ doplňuje paní Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky organizace ACORUS.

V azylové službě ACORUSu je v současné době devět klientek a deset dětí. Zde se upotřebí samozřejmě jak běžné hygienické potřeby, tak dětská kosmetika, plenky nebo dekorativní kosmetika pro maminky.

Dětský domov Radost sídlí v pražských Dolních Měcholupech a v současné době je zde v péči 15 dětí. Radost je speciální svým přístupem k výchově svých dětí. Jde o dětský domov rodinného typu. Děti jsou zde tedy vychovávány jako v běžné rodině, podílí se na chodu „domácnosti“, nakupují potraviny, aby se naučily hospodařit, vaří a uklízejí společně s vychovateli.

„S většinou dětí jsme v kontaktu i po jejich odchodu z Radosti, nesmírně mě těší, když vidím, že jsou soběstační, vdávají se a žení a zakládají spokojené rodiny. Samozřejmě jsme velice rádi za každou podporu, která usnadní provoz naší organizace. Čisticích prostředků není nikdy dost,“ říká Daniel Walbröl, ředitel dětského domova Radost.

Nadace Naše dítě děkuje všem, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak tyto dvě organizace.