Linka vzkaz domů pomohla již více než pěti stům dětí

Celostátní Linka vzkaz domů je celostátní telefonní linka, která svůj provoz zahájila 1. září 2003 na telefonním čísle 800 111 113. Slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni mohou od 8,00 do 22,00 zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů. Za první čtyři měsíce svého provozu, tedy od 1. září do 31. prosince 2003, přijala Linka vzkaz domů celkem 9551 volání. 5,5 % z nich (528 volání) představovaly případy, kdy se na Linku obrátily děti s konkrétním naléhavým problémem, který potřebovaly řešit.

Praha, 2. dubna 2010

Více o dětech volajících na Linku vzkaz domů

V uvedeném období volaly na Linku vzkaz domů z větší části dívky (58,5 % všech volání). Nejvíce volajících bylo ve věku 14 – 16 let a nejvytíženějším časovým úsekem dne na Lince vzkaz domů je odpoledne mezi 14,00 a 18,00 hodinou. Z tohoto důvodu došlo od prosince 2003 k posílení Linky vzkaz domů v těchto odpoledních hodinách o další telefonní stanici.

Ze statistik dále vyplývá, že většina dětí volajících na Linku vzkaz domů pochází z úplných rodin s vlastními rodiči. Příčiny, proč se děti obracejí na Linku vzkaz domů, lze shrnout takto:

  • ve 28 % případů existují v rodinách volajících dětí dlouhodobé problémy;
  • u 10 % volajících byla příčinou zavolání hádka či akutní konflikt v rodině;
  • 11 % dětí volalo v souvislosti s fyzickým násilím v rodině a
  • u 9 % volajících byly impulsem k zavolání na linku problémy se školou.

 

38 % dětí volajících v uvedeném období na Linku vzkaz domů bylo již na útěku z domova, 4 % byla na útěku z ústavního zařízení, 5 % dětí bylo vyhozeno z domova, 6 % dětí se nacházelo v situaci, kdy byly právě na cestě domů (ze školy, od příbuzných apod.), ale bály se toho, a 8 % volajících dětí se sice ještě nacházelo doma, ale uvažovalo o útěku.

Více o dětech na útěku

Ze statistik Linky vzkaz domů zachycujících období září až prosinec 2003 vyplývá, že na útěku bývají častěji dívky (60,6 %) než chlapci a že kritickým věkem je období mezi 14. a 17. rokem dospívajících. Většina dětí, které se na linku obrátily, utekla poprvé (42,2 %), více než polovina dětí byla na útěku jeden den (51,4 %).

Příčiny dětských útěků jsou podobné jako příčiny volání dětí na Linku vzkaz domů, pouze procentní vyjádření jednotlivých příčin je trochu odlišné:

  • 40 % dětí na útěku měly dlouhodobě neřešené problémy v rodinách;
  • 15 % dětí uvádělo jako příčinu útěku hádka či konflikt v rodině;
  • 18 % dětí utíkalo kvůli fyzickému násilí a
  • u 7 % dětí souvisel útěk s problémy se školou.

 

Vyřizování vzkazů od dětí rodičům i naopak

Linka vzkaz domů přijala v prvních čtyřech měsících svého provozu celkem 172 vzkazů. Z toho 27 vzkazů směřovalo od rodičů k dětem na útěku, to znamená, že rodiče volali na Linku vzkaz domů a zanechávali tu zprávu pro své dítě pro případ, že by se na linku obrátilo. Skutečně se tak stalo ve 4 případech, kdy se podařilo vzkaz vyřídit. Zbývajících 145 vzkazů zanechaly děti na útěku pro své rodiče či další blízké osoby a z nich se podařilo předat vzkaz reálnému „adresátovi“ ve 28 případech.

Kromě výše zmíněných 172 vzkazů zaznamenala Linka vzkaz domů dalších 103 případů, kdy telefonující dítě si díky rozhovoru s pracovníkem Linky vzkaz domů nakonec svůj záměr předat vzkaz rozmyslelo a zvolilo jiné řešení své situace.

Více o Lince vzkaz domů

Prvotním úkolem Linky je předávání vzkazů rodičům či jiným blízkým osobám dítěte na útěku, které se sice nechce vrátit zpět, ale přesto by rádo nechalo svým blízkým zprávu, že je naživu a zdrávo. Těm dětem, které by se domů vrátit chtěly, ale nemají odvahu rodičům zavolat z obavy z jejich reakce, jsou pracovníci na Lince vzkaz domů připraveni pomoci nalézt cestu zpátky.

Pokud se dítě za žádnou cenu domů vrátit nechce, pomůže mu Linka vzkaz domů zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, kde by našlo prozatímně střechu nad hlavou.Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou jim zde nechat vzkaz - například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů. Linka vzkaz domů je provozována Sdružením Linka bezpečí dětí a mládeže, v jehož rámci již devět let zdárně funguje dětská Linka bezpečí 800 155 555 a Rodičovská linka 283 852 222. Finanční záštitu nad všemi linkami má Nadace Naše dítě.

Příběh z Linky vzkaz domů

Na Linku vzkaz domů se obracejí dvě čtrnáctileté dívky, které nešly ráno do školy a rozhodly se společně utéci z domova. Následně se z telefonátu s nimi dozvídáme, že zanechaly rodičům dopis na rozloučenou, kde se zmiňují o důvodech svého útěku a o úmyslu spáchat sebevraždu. Tento dopis by měla jejich spolužačka předat odpoledne rodičům. Volajícím dívkám se po několika hodinách vše rozleželo v hlavě a zavolaly na Linku vzkaz domů s tím, že se chtějí vrátit domů, ale nevědí, jak to rodičům vysvětlí. Důvodem útěku byly dlouhodobé spory mezi rodiči v rodinách obou dívek. Domlouváme se na tom, že se spojíme s rodiči obou děvčat, promluvíme s nimi a pokusíme se zjistit, jaká je u nich doma situace. Dívky potom opět zdarma zavolají na Linku vzkaz domů a podle situace se domluvíme na dalším postupu. Mezitím Linku vzkaz domů kontaktuje

Policie ČR, na kterou se obrátili nešťastní rodiče obou dívek. Po konzultaci s policií i rodiči je evidentní, že dívky se nemusí bát domů vrátit, a policie pro ně přijede na místo, kde se právě nacházejí. Když se za pár minut dívky opět dovolaly na Linku vzkaz domů, informujeme je o všem, hovoříme s nimi o rodičích a rozebíráme důvody, které je vedly k útěku. Nakonec děvčata souhlasí s tím, že pro ně přijede policie - jsou od domova vzdálené více než 50 kilometrů. Po celou dobu, než Policie dorazí na místo, kde se děvčata nacházejí, s dívkami hovoříme a rozebíráme s nimi vzniklou situaci. Nakonec po necelé hodině si dívky policie vyzvedává a odváží je k rodičům.