Internet Hotline Nadace Naše dítě bojuje proti šíření dětské pornografie

Internet Hotline Nadace Naše dítě je horká linka určená pro oznamování nelegálních materiálů na internetu, především dětské pornografie a funguje v České republice od 1. dubna 2007 na stránkách www.internethotline.cz

9. října 2008 je to rok od doby, kdy byla po zkušebním provozu uvedena do provozu oficiálního a zároveň se dostala do povědomí široké veřejnosti, pro kterou je linka určena.

 

Ředitelka nadace paní Zuzana Baudyšová se zasadila o zprovoznění této první linky v České republice, která je důležitá pro ochranu dětí před dětskou pornografií. Internet Hotline spravuje a provozuje Nadace Naše dítě ve spolupráci s INHOPE - mezinárodní asociací těchto linek.

Odborně vyškolení pracovníci Internet Hotline vyhodnocují desítky oznámení o nebezpečném obsahu šířeném prostřednictvím internetu, z nichž závažná postupují k dalšímu šetření Policii ČR, oddělení informační kriminality. Dále v rámci mezinárodní spolupráce postupují oznámení o nevhodném obsahu umístěném v zahraničí spolupracujícím Hotlines, kterých je po celém světě více než 30. Zároveň zahraniční Internet Hotlines předávají informace o nevhodném obsahu umístěném v ČR české lince. Nejčastěji se jedná o upozornění od kolegů z Polska. Díky této spolupráci se daří likvidovat dětskou pornografii na internetu plošně po celém světě.

Internet Hotline Nadace Naše dítě se snaží vyřadit z oběhu internetem především materiály s dětskou pornografií, dětskou prostitucí, s nabídkami drog a zakázaných látek, dále extremismus, nelegální sexuální praktiky a řadu dalších.

Statistiky Nadace Naše dítě linky Internet Hotline v období 1. ledna – 31. srpna 2008

Zdroj: Nadace Naše dítě

Přijatá oznámení podle obsahu

Statistika řešených poznatků z Internet Hotline za první pololetí roku 2008

Zdroj: Policie ČR, oddělení informační kriminality