Doprovázející organizace pro pěstouny

Doprovázející organizace pro pěstouny

V rámci jakékoliv pěstounské péče, i té příbuzenské, je zapotřebí zajistit, aby se pěstouni při výkonu své funkce vzdělávali. Musí absolvovat příslušný počet hodin, v nichž je jim nabídnuto vzdělávání i konzultační hodiny pro problémové situace.

 

Ty pomáhají pěstounovi i dítěti překonat různé životní situace. 

Prvním typem vzdělávání pěstounů je jednorázové přípravné školení budoucích pěstounů v případě úřadem zprostředkované pěstounské péče ještě před přijetím dítěte. Příprava pro budoucí pěstouny je vhodná i pro příbuzenskou pěstounskou péči.

Druhým typem je průběžné vzdělávání pěstounů, které je povinné jak pro zprostředkovanou pěstounskou péči dlouhodobou a na přechodnou dobu i pro příbuzenskou péči. Pěstoun má povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

V případě zájmu o přípravu k pěstounství:

https://www.nahradnirodina.cz/