Nápad pro život

 

V roce 2010 přišla Nadace Naše dítě s pilotním projektem Nápad pro život, pod kterým se skrývala nová tvořivá soutěž určená žákům základních a středních škol ve Středočeském kraji. Jejím cílem bylo podnítit děti a mládež k přemýšlení o otázkách týkajících se jejich života a k aktivnímu přístupu k problémům v rámci rodiny i jejího širšího okolí.

 

„Letošní rok je pro nás pilotem k rozsáhlejšímu projektu s celorepublikovým pokrytím. Chceme si ověřit, že děti budou na soutěž pozitivně reagovat a že od nich skutečně vybereme řadu podnětných návrhů na zkvalitnění jejich života. Rozhodli jsme se oslovit základní a střední školy ve Středočeském kraji, a to jak školy ve městech, tak i na malých obcích, jak gymnázia, tak střední odborné školy a učiliště, protože se všechny tyto děti a mladí lidé mohou podílet na tvorbě svobodné občanské a solidární společnosti. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti nad sebou i nad svou rodinou či městem a tím předejít možnosti, že by se za několik let samy staly rodiči, kteří svým dětem nevěnují patřičnou lásku či nevytvářejí prostředí pro jejich zdravý růst. Bude-li náš projekt úspěšný v rozsahu, jaký si slibujeme, bude mít Nadace Naše dítě stále méně práce,“ uvedla ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.
 

Soutěž ochotně podpořili představitelé sourozenců Saši a Lexy ze seriálu Comeback Maruška Doležalová a Matouš Ruml, kteří pomohli nadaci žáky na školách oslovovat a motivovat.V naší soutěži jsme se dětí ptali na dvě celkem otevřené otázky:

Co bys rád/a změnila v rodině, aby se ti lépe žilo?

Co bys rád/a zlepšila ve svém městě, ve své vesnici, aby se ti lépe žilo?

 

Žáci druhého stupně své nápady zpracovávali výtvarně, žáci středních škol v krátkých esejích. Naše soutěž byla o potřebě vyjádřit něco každodenního, všedního – děti se po setmění bojí v ulicích obce; jejich čtvrť se jim zdá špinavá; jejich rodiče mají na ně málo času nebo jen u nich něco postrádají. Každá obec má svá specifika, každá rodina má své strasti a radosti, je na dětech, aby zvážily, co jim vadí a jak dosáhnout změny k lepšímu.
 

 

 

Soutěž byla anonymní a soutěžili celé třídy. Porota, v níž zasedli např. ředitelka nadace Naše dítě, Ing. Zuzana Baudyšová či Barbora Wenigová, ředitelka Centra péče o duševní zdraví, potom vybrala ty třídy, které byly nejkreativnější či nejoriginálnější co do nápadů a návrhů.
 

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v průběhu září 2010. Z žáků ZŠ a SŠ byla vybrána jedna třída v následujících kategoriích:

 

„Co ve tvojí rodině bude znamenat největší změnu k lepšímu?“ 

„Co pomůže největšímu počtu lidí okolo tebe?“ 

„Co ještě nikoho nenapadlo?“ (jedná se o originalitu, ne bombastičnost) 

Třída s největším počtem zajímavých nápadů

 

Dále byla vybrána třída: 

Třída s nejlepším literárním vyjádřením 

Třída s nejlepším výtvarným vyjádřením

 

Vítězné třídy jsme odměnili uspořádáním výtvarných nebo literárních dílen nebo setkáním a diskusemi se zajímavými osobnostmi české společnosti u nich na škole. Nápady jednotlivých tříd byly posléze předány městským zastupitelstvům daných obcí ke zvážení. Vždyť se jednalo o výpověď jedné skupiny obyvatel jejich obce.

Nadace Naše dítě