Zapojit se může každý: i malá pomoc je mocná!

 

Chcete-li se přidat, můžete zadat ve vaší bance trvalý příkaz na: 

 

Účet pro všechny dárce z řad fyzických i právnických osob včetně trvalých příkazů:

 

Konto Naše dítě 123131123/0600

 

Konkrétní výše částky je zcela na vás. I 20 či 50 korun je velkou pomocí. Čím více nás bude, tím více toho můžeme pro děti udělat.  100% dárcovského finančního příspěvku prostřednictvím Konta Naše dítě půjde na přímou pomoc dětem, tzn. z každé 1,- Kč od dárce jde 1,- Kč dětem.

 

Účet je zcela transparentní

 

Kdykoli se tak můžete podívat, komu a jak váš dar pomáhá. Celá částka jde vždy zcela na konkrétní pomoc konkrétním dětem.

 

 

Číslo účtu, na který jsou přijímány finanční dary od právnických subjektů na základě uzavřené darovací smlouvy:

2388483/0300 ČSOB, a. s., Praha 8

 

V případě potřeby rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.V žádosti o potvrzení přijatého daru, uveďte prosím následující údaje:

 - číslo účtu nadace, na který byl Váš dar poukázán

 - poukázaná částka v Kč

 - datum převodu

 - jméno a adresa osoby, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru

 

V případě nejasností kontaktujte prosím tajemnici nadace paní Annu Žebrovou, tel.: +420 266 727 933,
e-mail: a.zebrova@nasedite.cz.

 

 

 

 

 

Nadace Naše dítě