Příběhy z NND: Annu trpící dětskou obrnou sužuje navíc

epilepsie. Uleví jí nový vozík


Kvůli zhoršení zdravotního stavu se musela matka Aničky vzdát práce, důležitý příjem vypadl a na nezbytné pomůcky už nezbývá.

 

Anna se předčasně narodila v 31. týdnu od počátku rizikového těhotenství. Přestože byla její maminka opatrná a podstoupila všechna myslitelná vyšetření (sedm let před tím prodělala chemoterapii a autoglonní transplantaci kostní dřeně), komplikace nastaly. V důsledku lékařského podcenění léčby preeklampsie, tedy poměrně častých komplikací v těhotenství, se zpomalil růst plodu a byl poškozen mozek. Vyšetření hlavy v pátém týdnu života Anny potvrdilo poškození mozku v plném rozsahu. 

Dnes je Aničce osm let, má dětskou mozkovou obrnu, poškození všech končetin, nemluví, sama nejí a je plně závislá na péči matky. V pěti letech prodělala první epileptický záchvat a od té doby se jí záchvaty vrací a často pobývá v nemocnici.Každý den ji máma vozí 35 kilometrů do soukromého zařízení, kde využívá služeb osobní asistence, rehabilitace, logopedie ergoterapie aj.  Z příspěvku na péči hradí osobní asistenci, dopravu, pobyty v lázních, pomůcky, léky. „Situace se dala zvládnout do té doby, než jsem se kvůli medikalizaci záchvatů a Aniččiným častým pobytům v nemocnici musela vzdát práce na celý úvazek. Tím se rapidně zhoršila finanční situace v rodině,“ vysvětluje maminka Eliška.  Splátky auta určeného na dopravu do stacionáře, hypotéka, strava a další nutné výdaje pokrývá pouze manželův plat a její invalidní důchod. Vyšší doplatky na pomůcky pro dítě se už pokrývají velmi obtížně.Epileptické záchvaty Aničce výrazně zhoršily zdravotní stav.  Tím, že navíc roste, potřebuje vozík, který ji bude fixovat v celém trupu i hlavě a umožní i polohování, které na starém vozíku chybí. Vzhledem k tomu, že doposud si byla rodina schopna uhradit vše z nákladné péče sama, rozhodla se ji nyní Nadace Naše dítě podpořit v plné výši ceny nového invalidního vozíku, tak aby Aničce ulevila v nelehké každodennosti. 


 

Nadace Naše dítě