Z projektu Já a Kia pomáháme dětem získala Nadace Naše dítě za první pololetí roku 2018 úžasných 274 150 korun

17. 1. 2019
Z projektu Já a Kia pomáháme dětem získala Nadace Naše dítě za první pololetí roku 2018 úžasných 274 150 korun

V první polovině letošního roku byla z daru od společnosti KIA podpořena organizace APLA Jižní Čechy, která částku 68 714 korun využila na organizaci a zajištění letního tábora pro děti s autismem. Finanční příspěvek 50 000 korun na mechanický vozík obdržel pětiletý František. Dále jsme podpořili Elišku a Daníka, oba s diagnózou DMO. Elišce Nadace uhradila speciální operaci za 55 000 korun, Daníkovi pak nezbytné rehabilitace za 59 880 korun. 

„Jsme velmi hrdí, že naše spolupráce s Nadací Naše dítě trvá již devět let. Nadace odvádí v rámci České republiky výbornou práci a hraje v pomoci znevýhodněným dětem velmi důležitou roli. Kromě podpory konkrétních rodin a organizací si velmi vážíme i jejího dlouhodobého provozování Linky právní pomoci, na které advokáti poskytují bezplatné rady z oblasti rodinného práva,“ říká Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR Manager společnosti KIA MOTORS CZECH.

Spolupráce s KIA Motors mě velmi těší a jsem ráda, že naše spolupráce je dlouhodobá a zároveň koncepční. Poruchy autistického spektra jsou rostoucí problém a děti s těmito poruchami často vyžadují celoživotní nákladnou péči. V uplynulém roce jsme projekt "Já a Kia pomáháme dětem" rozšířili také o pomoc rodinám s dětmi trpícími dětskou mozkovou obrnou, kde lze cílenou podporou často radikálně změnit kvalitu života dětí i celé rodiny,“ doplňuje Zuzana Baudyšová, prezidentka Nadace Naše dítě.

KIA patří k jedněm z našich nejvýraznějších sponzorů a jsme velmi rádi, že se na její pomoc můžeme dlouhodobě spolehnout. Pomoc KIA nám umožňuje lépe plánovat naše dárcovské aktivity,
včetně finanční podpory jednotlivých žádostí. Zároveň jsme rádi, že finanční podporu můžeme směřovat na více menších projektů, které mají pro konkrétní rodiny zásadní význam,“
říká prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Organizace APLA Jižní Čechy

APLA Jižní Čechy již jedenáctým rokem aktivně podporuje lidi s autismem a jejich rodiny prostřednictvím řady aktivit. Jednou z nich jsou letní tábory pro děti s autismem, na které získala APLA finanční prostředky od Nadace Naše dítě. Letní tábor je pohybová akce pro děti s autismem a problémovým chováním, které se nemohou účastnit běžných pohybových akcí. Podobné pobyty mají na autistické děti velmi pozitivní vliv, který je patrný ještě velmi dlouho po absolvování pobytu. Děti jsou mnohem klidnější, díky čemuž zvládají mnohem lépe své každodenní problémy. Tábory jsou zároveň velkou úlevou pro rodiče, jelikož si mohou od náročné péče o děti na chvilku odpočinout.

APLA_20180720_10 APLA_20180720_12

 

Příběh Františka

IMG_20170812_152244 (2)

František je pětiletý chlapec, kterému lékaři diagnostikovali několik onemocnění včetně dětské mozkové obrny a mentálníretardace s poruchou chování. Ve svých pěti letech je na úrovni 20měsíčního dítěte a v péči tatínka, který s ním pravidelně rehabilituje a jezdí do lázní. František potřeboval mechanický vozíček, který by cestování velmi usnadnil. Díky příspěvku, který od Nadace Naše dítě mohl tatínek Františkovi mechanický vozíček koupit. „Je to pro mě velká úleva. Františka jsem musel všude nosit v ruce, a jelikož cestujeme hlavně MHD, bylo to pro mě velice vyčerpávající. Za podporu, které se mi dostalo, jsem velmi vděčný,“ říká otec Františka.       

 

 EL_klinika AXON.jpeg

Příběh Elišky

Podporu získala také čtyřletá Eliška, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Dvojčata Eliška a Honza se narodila ve 27. týdnu těhotenství. Eliška krátce po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel vedlo k diagnóze: dětská mozková obrna. Elišku trápí ztuhlost dolních končetin a velké bolesti, které jí znemožňují chůzi. Pomoci by jí mohla speciální operace Ulzibat, na kterou rodina získala od nadace finanční prostředky. „Operace je pro nás velkou nadějí, jelikož během ní se odstraní svalové kontrakty, které Elišce způsobují bolesti. Péče o Elišku je finančně velice náročná, a proto jsme za jakoukoli pomoc a příspěvek velmi vděční,“ říká maminka Elišky.

 

 

 

20180720_46

Příběh Daníka

Peníze na speciální léčebnou rehabilitaci v Neurorehabilitační klinice AXON v Praze získal také osmiletý Daník, který trpí od narození spastickou formou dětské mozkové obrny. Ta mu znemožňuje hybnost dolních a horních končetin. Kosmický obleček, který při rehabilitaci Daník používá, pomáhá výrazně zvyšovat účinek neurofyziologického cvičení, což vede k větší pevnosti těla a následné větší samostatnosti. „Celá terapie trvá měsíc a je pro nás velmi nákladná. Kromě toho je nutné ji opakovat alespoň 4x za rok. Pomoc, které se nám dostalo a za kterou jsme moc vděčni, pomůže Daníkovi k dalšímu pokroku,“ říká maminka Daníka.

 

Informace pro redaktory (ky):

O projektu: V roce 2014 spustily KIA a Nadace Naše dítě společný projekt „Já a Kia pomáháme
dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově
prodaného automobilu věnuje KIA MOTORS CZECH částku 50 korun právě na podporu nadace
a konkrétních individuálních žádostí. Celková částka je přitom předávána vždy dvakrát ročně, po
uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje.

Autismus: Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. 

 

Kontakt pro média:

Zuzana Šafářová

Nadace Naše dítě

+420 777 600 253

z.safarova@nasedite.cz