Nadace Naše dítě pomáhá už 30 let ohroženým a handicapovaným dětem

10. 10. 2023
Nadace Naše dítě pomáhá už 30 let  ohroženým a handicapovaným dětem

Nadace Naše dítě vstupuje do 30. roku činnosti. Nadaci založila 1.10. 1993 Ing. Zuzana Baudyšová
s cílem pomáhat ohroženým a týraným dětem. Dnes je činnost nadace zaměřena především na přímou finanční pomoc pro handicapované a sociálně znevýhodněné děti. Za posledních pět let přerozdělila nadace dětem částku téměř 30 milionů korun. Za 30 let působení je to téměř 300 milionů korun ve prospěch dětí, dalších organizací
a dětských oddělení nemocnic.

Nadace Naše dítě byla založena jako nestátní nezisková organizace v roce 1993. Jako první projekt nadace byla zřízena Linka bezpečí, která se stala celostátním fenoménem a velmi potřebnou službou právě pro děti, které potřebovaly okamžitou pomoc v tíživé životní situaci. A tak je tomu dodnes.

Nadace Naše dítě a Linka bezpečí se však po deseti letech oddělily (2004) a od té doby se činnost nadace zaměřila výhradně na přímou finanční podporu dětí s handicapem, organizací, které o tyto děti pečují
a také dětských oddělení nemocnic.
Zuzana Baudyšová se v průběhu let zasloužila
o vytvoření několika osvětových kampaní, které upozorňovaly na týrání dětí (2005, 2008, 2019), dětskou samotu (2014) anebo naopak propagovali pozitivní přístup k rodičovství bez fyzických trestů (2009). Dlouhodobě se zasazovala za dětská práva a dodržování Úmluvy o právech dítěte. V této souvislosti byl již v roce 2001 vytvořen Slabikář dětských práv.

Od roku 2005 (dodnes) funguje jako služba nadace Linka právní pomoci pro rodiče, kteří řeší změny v péči o dítě i další otázky spadající do oblasti rodinného práva (bránění ve styku s dítětem, výživné apod.). Linka funguje bezplatně, což je možné jen díky nezištné pomoci advokátů, specialistů na rodinné právo z České advokátní komory.

Činnost nadace se v průběhu let proměnila a v posledních pěti letech se zaměřila téměř výhradně na podporu konkrétních rodin, ve většině případů maminek samoživitelek, které pečují o dítě (děti)
s handicapem.

“Dětem s handicapem pomáháme částečně, nebo úplně uhradit různé kompenzační pomůcky jako jsou vozíčky, ortézy nebo třeba sluchadla, dále rehabilitace, neurorehabilitace, výcvik asistenčních psů
a podobně. Jsou to vždy položky, na které nepřispívají zdravotní pojišťovny anebo jen částečně. Pak rodičům nezbývá nic jiného než se obrátit o pomoc k nám,”
upřesňuje Ivana Kozáková, která stojí v čele Nadace Naše dítě od roku 2018.

Dále v současné době nadace podporuje sociálně znevýhoděné děti, a to úhradou například kroužků, škol
v přírodě nebo letních táborů. Nadace Naše dítě nadále podporuje také organizace, které o děti
s handicapem pečují, děti z dětských domovů, ale i pěstounské rodiny.

“Dříve byl počet vyřízených žádostí přibližně půl na půl – rodiny a organizace – dnes jsme v číslech na 90 % u pomoci konkrétním dětem. Organizacím také stále přispíváme, ale nemůžeme si to dovolit tak jako dříve
v částkách vyšších statisíců korun. I přístup dárců, především velkých firem, se mění, hodně organizací navíc pobírá příspěvky na provoz i činnost od státu. Nadace Naše dítě nikoliv, proto se naše strategie zaměřila více na konkrétní pomoc rodinám a na práci s individuálními dárci,”
vysvětluje Ivana Kozáková.

Největšími a stabilními dárci z řad firem jsou společnosti Kia Czech s.r.o. a síť drogerií ROSSMANN. Automobilka Kia věnuje na podporu handicapovaných dětí nadaci ročně přibližně půl milionu korun. Společný projekt je zaměřen na podporu dětí s mozkovou obrnou a poruchami autistického spektra. Se společností ROSSMANN fungoval 10 let projekt Dejme úsměv dětem, ve kterém bylo každý rok přerozděleno přibližně 5 milionů korun. Projekt byl uzavřen v roce 2019, ale spolupráce s ROSSMANN pokračuje dál v novém projektu KDE SRDCE POMÁHÁ.

Relativní novinkou v činnosti nadace je využití online dárcovské platformy Donio.cz ve prospěch jednotlivých příběhů dětí, a tedy opět k účelu konkrétní podpory. Na Donio.cz se nadaci podařilo vybrat už více než 4,5 milionu korun. Mimo jiné také pro bezprostředně ohrožené děti například při přírodní katastrofě na jižní Moravě, také pro děti z Ukrajiny nebo pro maminky samoživitelky v době covidu.

“Za poslední roky se naše činnost rozšířila a í díky financím z Donia se výrazně zvýšil počet žadatelů
o příspěvek. Mohli jsme pomoci ohroženým skupinám obyvatel, kterým bychom jinak pomoc poskytnout nemohli. Kromě Donia nám s podporou např. ukrajinských dětí pomohl i náš dlouholetý patron, společnost innogy Česká republika,”
upřesňuje Zuzana Šafářová, která má v nadaci na starost právě online sbírky, ale také partnerské projekty, PR a reklamu.

Na Donio.cz je aktuálně vypsaná také sbírka pro 100 dětí, které by nadace s pomocí veřejnosti mohla podpořit z vybraných financí v příštím roce. Naprosto symbolicky jde o 30. sbírku v pořadí k třicetiletému výročí. 

Sbírku můžete podopřit ZDE.