Charitativní výstava ve prospěch Nadace Naše dítě

Charitativní výstava ve prospěch Nadace Naše dítě

Mladá malířka Ema Pok se rozhodla podpořit projekty Nadace Naše dítě prodejní výstavou svých obrazů.

V pondělí 25.5. mohly znovu otevřít kavárny, restaurace a další zařízení. Proto jsme i my mohli konečně uskutečnit výstavu obrazů Emy Pok v krásných prostorách Kavárny Lucerna přímo v centru Prahy. Obrazy mladé výtvarnice zde budou k vidění i koupi tři týdny. Výtěžek z prodeje obrazů poputuje na projekty Nadace Naše dítě, která působí na české neziskové scéně již 27 let a podporuje české handicapované, ohrožené a opuštěné děti.

Ema Pok se ve své tvorbě pohybuje mezi abstrakcí a expresionistickými tendencemi, někdy snových výjevů. V některých jejích pracích převažuje motiv jablka – ovoce, které je v mnoha kulturách považováno za symbolické. Např. jablko hříchu, tedy jablko, jež jedli Adam a Eva ze stromu poznání
a pak byli vyhnáni z ráje nebo jablko sváru – tedy námět z antické mytologie, které nakonec zapříčinilo únos Trojské Heleny. Výtvarnice jablka často zasazuje do krajiny jako milníky, které mají znamenat nalezení správné cesty. Dalším jejím tématem jsou ptáci a hnízdění jakožto symbol harmonie v lidském soužití nebo výjevy křesťanské, inspirované díly starých mistrů.

 „Pokud výtěžek z prodeje mých obrázků pomůže třeba konkrétnímu dítěti k lepšímu a kvalitnějšímu životu, budete to pro mě mnohem větší odměna, než když bych sama stržila peníze z jejich prodeje. Další věcí je fakt, že nejsem na malování finančně závislá. To mi dává svobodu tvorby a mohu si tedy malovat, co chci a také pořádat výstavu tohoto typu,“ říká ke svému záměru věnovat svou sbírku obrazů na dobročinné účely mladá malířka a zároveň přiznává, že na své dětství má jen pěkné vzpomínky. „Měla jsem moc hezké, bezstarostné dětství, plné her a zábavy s mým o rok starším bratrem. Moc ráda na to období vzpomínám. Oba jsme zdraví, mohli jsme se rozvíjet, studovat
a nakonec dělat v životě to, co nás opravdu baví a naplňuje. Ne každý má takové štěstí a nic v životě není samozřejmostí. Radostné dětství je základem pro další spokojený život a myslím si, že si ho zaslouží každé dítě bez rozdílu,“
dodává autorka obrazů.