Účastníci Dragon Boat Charity Challenge 2016 vypádlovali 200 000 Kč ve prospěch ohrožených dětí!

Účastníci Dragon Boat Charity Challenge 2016 vypádlovali 200 000 Kč ve prospěch ohrožených dětí!
Předávání šeku nadaci: Zleva Gerry Tipple (RCPI) , Ivana Dvořáková, Zuzana Baudyšová (NND) a Petr Šmejcký (RCPI)

Dnes již legendární závody dračích lodí na Vltavě pořádané klubem Rotary Club Prague International měly opět silný sociální přesah.

Díky úsilí pořadatelů a dřině pádlerů mohl klub věnovat nadaci 200 000 Kč, která je přerozdělí ve prospěch handicapovaných a ohrožených dětí. Skvělá sportovní i společenská událost vynesla ve prospěch charity celkem 460 000 Kč.

Srdečně děkujeme všem zúčastněným!