Rok 2014

26. 2. 2018
Rok 2014

V letošním roce jsme se stali již po páté hrdými partnery kampaně 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv drogérie a parfumerie Rossmann. Během jednoho týdne jste přispěli částkou 5 323 541,- korun. Vážíme si naší dlouholeté spolupráce, díky které se nám společně podařilo přerozdělit pro ohrožené děti celkem 30 799 566,- Kč.

Vybrané peníze darujeme na tyto projekty:

Operační videolaparoskop pro dětskou onkologii

Částka 2.500.000 korun poputuje na nákup operačního videolaparoskopu pro Kliniku dětské onkologie a dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Tento unikátní přístroj slouží k šetrným a velmi přesným operacím onkologicky nemocných dětí a zásadně přispěje ke zkvalitnění samotné léčby. Kliniky dětské onkologie jsou v ČR na velmi vysoké úrovni a úspěšně se jim daří zachránit
a vrátit do života 83 procent dětí s nádorovým onemocněním.

Přístroj pro umělou plicní ventilaci

Za 2 000 000,- korun pořídíme ventilační jednotku – přístroj pro umělou plicní ventilaci s lůžkem a příslušenstvím, a to pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Oddělení potřebuje novou ventilační jednotku pro dětské pacienty v kritickém stavu, kterých ročně ošetří přes dvě stě osmdesát. Jedná se o děti, u kterých selhává jedna nebo i více životních funkcí.

Výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů

Částkou 400 000,- Kč uhradíme výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů, kteří budou pomáhat čtrnáctileté Karolíně a šestiletému Míšovi. Karolína trpí diabetem.

Asistenční signální pes ji dokáže včas upozornit na pokles nebo zvýšení hladiny cukru v krvi. V případě nevolnosti na veřejnosti pak pes upozorní okolí na potřebu přivolat lékařskou pomoc.

Druhého psa potřebuje Míša trpící autismem a poruchou řeči. Chlapec těžce navazuje kontakty a vazby s ostatními lidmi. Asistenční pes mu tyto potíže usnadní.

Děkujeme, že nám pomáháte vracet dětem jejich úsměv!