Rok 2010

26. 2. 2018

V roce 2010 byla Nadace Naše dítě podruhé přizvána do úspěšné charitativní kampaně pořádané sítí drogerii a parfumerii Rossmann spol. s r. o. ve prospěch znevýhodněných dětí. V týdnu od 9. do 14. srpna měli zákazníci možnost ve všech 110 prodejnách Rossmann v cele ČR nakoupit speciálně označené výrobky.

Celý výtěžek z prodeje byl věnován na pomoc ohroženým dětem. Nadace Naše dítě děkuje všem, kteří se do kampaně s názvem 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv zapojili, a s jejichž pomocí bylo dosaženo výsledné částky 5 902 564,- Kč.

Zahájení kampaně osobně podpořily moderátorky Ivana Gottová, Ester Janečková a herečka Alice Bendová. Slavnostního předání šeku se zúčastnila také handicapovaná devítiletá Barborka se svým asistenčním psem Eliškou, které se staly tváří kampaně.

Kde peníze pomáhají

Z výtěžku je hrazen výcvik celkem 14 asistenčních psů pro handicapované děti. Výcvik jednoho asistenčního psa, který pomáhá dětem k návratu do aktivního života, stojí přibližně 200 000,- Kč. Převážná část psů je cvičena ve spolupráci s organizacemi Helppes, o. s., a Pomocné tlapky, o. p. s.

Nadace zakoupila speciální laser na operace očí nedonošených novorozenců za 862 400,- Kč. Slouží k očním operacím dětí z Čech, kde tento přistroj chyběl, a nedonošené děti z celé republiky musely být převáženy na operace do Brna. Od 8. listopadu 2010 je umístěn na neonatologickém oddělení Ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí. Slavnostního předání se zúčastnili také manželé Ivana a Karel Gottovi, kterým se ve zdejší porodnici narodily obě jejich dcery.

Částkou 1 130 448,- Kč nadace hradí nákup deseti resuscitačních přístrojů na záchranu životů novorozenců. Přístroje jsou určeny do deseti porodnic po celé České republice:

  • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4 Krč
  • Karlovarská krajská nemocnice a. s.
  • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
  • Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Jihlava
  • Krajská nemocnice Liberec
  • Nemocnice Písek
  • Pardubická krajská nemocnice
  • Šumperská nemocnice
  • Městská nemocnice Ostrava

Zbývající část výtěžku kampaně slouží na pokrytí potřeb rodin s handicapovanými dětmi, kterým nadace dlouhodobě pomáhá prostřednictvím individuálních žádosti. Nadace uvolnila částku 200 000,- Kč a společnost Rossmann spol. s r. o. věnovala 50 000,- Kč na zakoupení speciálně upraveného vozu pro zdravotně handicapovanou Barborku, která byla tváří kampaně. Rodiče tak mohou vozit Barborku autem, do kterého se vejde nejen cela rodina, ale také nezbytný invalidní vozík a asistenční pes.

Nadace Naše dítě si váží podpory společnosti Rossmann spol. s r. o., jejich pracovníků, partnerů kampaně a zákazníků. Děkujeme také známým osobnostem a mediálním partnerům za podporu velmi úspěšné kampaně, díky které jsme společně mohli pomoci desítkám dětí. Společnost Rossmann spol. s r. o. se stala Sponzorem roku 2010 Nadace Naše dítě a převzala děkovný certifikát – Cenu dětského bezpečí.

„Cílem projektu je zlepšení prognózy zraku u nedonošených novorozenců v České republice. V případě konzervativní léčby hrozí téměř jistě závažná porucha zraku až úplná slepota.“ doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Podolí.