Rok 2009

26. 2. 2018
Rok 2009

Charitativní akci společnosti Rossmann, spol. s r.o., na pomoc ohroženým a nemocným dětem ochotně podpořily tisíce laskavých dárců z celé České republiky. Každý, kdo v rámci akce s názvem 5 000 000,- Kč pro dětský úsměv zakoupil výrobek označený speciálním logem, pomohl dobré věci.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o., oslavila své patnáctileté výročí na českém trhu velmi úspěšnou charitativní kampaní s názvem 5.000.000 pro dětský úsměv, při které bylo dosaženo celkového výtěžku 5 610 028,- Kč. Přispěl každý zákazník, který zakoupil ve dnech 10. 8. – 15. 8. 2009 v drogeriích a parfumeriích ROSSMANN výrobek označený speciálním symbolem úsměvu.

Záštitu nad akcí převzal Jiří Janeček, radní pro sociální oblast hlavního města Prahy. V krátké době šesti dnů, od 10. do 15. 8. 2009, se ve sto deseti prodejnách sítě drogerii a parfumerii podařilo díky pořadateli, partnerům a vstřícným zákazníkům získat výslednou částku 5 610 028,- Kč.

Částka byla rovným dílem rozdělena mezi Nadaci Naše dítě a Nadační Fond Kapka naděje. Slavnostní předání šeků se konalo 16. září 2009 v prostorách Rezidence primátora v Praze za účasti představitelek obou nadací, ing. Zuzany Baudyšové a Venduly Svobodové, zástupců hl. města Praha a čelních představitelů společnosti ROSSMANN.

Šek pro Nadaci Naše dítě ve výši 2 805 014,- Kč převzala ing. Zuzana Baudyšová. Nadace výtěžkem pomohla konkrétním týraným a zneužívaným dětem.

50 % z částky dala Nadace Naše dítě zařízením Klokánek sdružení Fond ohrožených dětí. Zařízení pomáhají dětem týraným a sexuálně zneužívaným. V rodinném prostředí Klokánku nalézají trýzněné děti odbornou pomoc, nový domov a láskyplnou péči.

25 % částky od Nadace Naše dítě obdrželo Dětské krizové centrum Praha, které pomáhá dětem vyrovnat se s prožitým terorem a nalézt sílu a stabilitu pro další život.

25 % použila nadace na podporu osvětové preventivní kampaně STOP násilí na dětech Nadace Naše dítě, zaměřené na prevenci před týráním a zneužíváním dětí.

Od Nadačního fondu Kapka naděje putoval výtěžek ve výši 2 805 014,- Kč na pražskou Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole na nákup robota pro monitorování virové infekce. Výtěžek z každého zakoupeného výrobku putoval na konkrétní projekty na podporu dětí. Záštitu nad akcí převzal Jiří Janeček, radní pro sociální oblast hlavního města Prahy. V krátké době šesti dnů, od 10. do 15. 8. 2009, se ve sto deseti prodejnách sítě drogerii a parfumerii podařilo díky pořadateli, partnerům a vstřícným zákazníkům získat výslednou částku 5 610 028,- Kč.

Nadace Naše dítě děkuje společnosti Rossmann, spol. s r.o.,

za přizvání do její charitativní akce a za její úspěšnou realizaci. Děkujeme obchodním i mediálním partnerům. Naše poděkovaní patří také široké veřejnosti a každému dárci, který zakoupením označeného výrobku přispěl k vysokému výtěžku a pomohl ohroženým, týraným a zneužívaným dětem. Společnost Rossmann, spol. s r.o., se stala Sponzorem roku 2009 Nadace Naše dítě a zároveň nejen finanční, ale také velkou morální oporou nadace.

Jak realizovanou kampaň a spolupráci s Nadací Naše dítě hodnotí ředitel společnosti Rossmann, spol. s r.o., pan František Wagner?

O tom, že byla kampaň nadmíru úspěšná, svědčí i celkově vybraná částka 5 610 028,- Kč, z níž 2 805 014,- Kč putovalo pravě do Nadace Naše dítě. Spolupráce s Nadací Naše dítě byla naprosto perfektní
a na velice profesionální úrovni.

Obdivujeme jejich nadšení a odhodlaní bojovat za dobrou věc, a tou je právě pomoc bezbranným dětem. Realizace veškerých projektů, které pomohou právě jim, je tvrdou prací nadace, my jsme „pouze“ vybrané projekty finančně podpořili.

Paní ředitelce Zuzaně Baudyšové a celému jejímu tymu patří velké poděkování za jejich práci a přejeme jim hodně úspěchů a sil do budoucna. Nadace Naše dítě si vybrala těžkou cestu a my jsme rádi, že jsme mohli jít kousek s nimi. Celou kampaň hodnotíme velice kladně, a proto bychom i v budoucnu rádi v této činnosti pokračovali.

„Je to pro nás nesmírná hmotná pomoc, protože státní příspěvek na děti v Klokánkách pokrývá jen asi dvě třetiny nezbytných nákladů na jejich provoz a je mnohem nižší (v průměru o 40 procent) než vynakládané náklady státu na ústavní výchovu. Přitom na některé Klokánky jsme nedostali žádnou státní dotaci. Zajistit zbývající prostředky ze sbírek a darů sponzorů je v současné době krize v podstatě nemožné.“

Marie Vodičková
předsedkyně Fondu ohrožených dětí