Pochod Prahou

Pražskou metropolí prošla 19. listopadu 2011 více než stovka lidí, aby společně s Nadací Naše dítě vyjádřila svůj nesouhlas s týráním a zneužíváním dětí.

Nadace Naše dítě uspořádala pochod v den výročí Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí. Hlavní cílem pochodu je upozornit na zvyšující se počty týraných a zneužívaných dětí v České republice. Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová.

Vážení ochránci dětí, děkujeme Vám za vyjádřenou solidaritu s ohroženými dětmi. Přejeme si, aby se ochrana dětí stala věcí veřejnou a zájmem každého z nás.

Zpravodajský článek o pochodu zde.