Malujme srdcem

21. 2. 2018

V rámci projektu Malujme srdcem osobnosti z kultury, sportu, médií a byznysu poprvé malovaly obrazy olejovými barvami na plátno.

Výsledkem projektu byla unikátní a originální díla, která byla následně dražena v aukci.

Celkový výtěžek činil 496 000,- Kč, který byl věnován Nadaci Naše dítě ve prospěch mentálně a fyzicky postiženým dětem.

Konkrétně sloužili na podporu těchto aktivit:

  1. Individuální pomoc konkrétním dětem a jejich rodinám prostřednictvím individuálních žádostí přímo adresovaných NND:
    1. nákup pomůcek a zařízení, které pomohou zlepšit kvalitu života těžce mentálně i fyzicky postižených dětí (např. Speciálně upravené polohovací zařízení, speciálně upravené dětské kočárky, invalidní vozíky apod.)
    2. příspěvek na aktivity, které mají přímý pozitivní vliv na psychický a fyzický rozvoj těžce postižených dětí (např. Příspěvek na hippoterapii, canisterapii apod.)
  2. podpora vybraných nestátních neziskových organizací, jejichž cílem je přímá pomoc dětem s mentálním a kombinovaným (mentálně i fyzicky) postižením – osobní asistence pro děti s těžkým postižením.

Bližší informace a fotogalerie z aukce na: http://www.malujmesrdcem.cz/aukce/

Video: