Linka bezpečí

Po vzoru britské Childline zprovoznila NND celostátní krizovou Linku bezpečí 116 111 určenou dětem a mládeži.

Linka zahájila provoz 1. října 1994. V roce 1994 založila nadace rovněž sdružení s názvem Sdružení Linka bezpečí a mládeže, kterému svěřila nepřetržitý provoz Linky bezpečí.

Po deseti letech zkušeností, 1. října 2004, došlo k osamostatnění Sdružení Linka bezpečí a mládeže. Sdružení na sebe převzalo hlavní projekty nadace – Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. S koncem roku 2004 přešel na sdružení rovněž úkol zajišťovat veškeré nezbytné finanční prostředky na tyto projekty.

Internetová linka pomáhá dětem stejně jako telefonická krizová linka. Internetovou linku může mládež kontaktovat také pomocí e-mailové pošty na adrese pomoc@linkabezpeci.cz

Na linku se mohou děti obrátit s jakýmkoli trápením. Odborníci z Linky bezpečí se pak pokoušejí, společně s dítětem, hledat řešení jeho situace.

Na internetové lince je možné získat rovněž kontakty na různé odborné instituce v místě bydliště či kdekoliv jinde. Při kontaktu s Internetovou linkou mohou děti zůstat v anonymitě.