5.000.000 Kč pro dětský úsměv 2016

26. 2. 2018
5.000.000 Kč pro dětský úsměv 2016

Sedmý ročník charitativní akce Nadace Naše dítě a společnosti ROSSMANN, která doposud pomohla ohroženým a nemocným dětem částkou 41 379 776 Kč, se tentokrát prioritně zaměřila na podporu popáleninových center a dětských kožních oddělení.

Nákupy v drogeriích a parfumeriích ROSSMANN se od 19. 9. do 23. 9. opět staly efektivním nástrojem pomoci. Každý, kdo si v tomto pracovním týdnu zakoupil speciálně označený výrobek, pomohl a přispěl k celkové finanční částce, která je 5 351 628 Kč.

Získané finanční prostředky ze 7. ročníku charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv budou využity pro následující účely:

1. Lékařské přístroje za 3 100 000 Kč

Získanou částku si rozdělí tři vybraná pracoviště na nákup různých druhů digitálních dermatoskopů, které pomáhají u popálených pacientů pozitivně ovlivňovat léčbu tzv. hypertrofických jizev (nevzhledné, červené, svědící a bolestivé jizvy). FN Královské Vinohrady Klinika popáleninové medicíny obdrží na jeho pořízení částku 2 100 000 Kč, Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno získá částku ve výši 700 000 Kč a Dermatologické oddělení pro děti FN Motol dostane částku 300 000 Kč.

2. Podpora činnosti organizace DEBRA ČR za 1 000 000 Kč

Peníze v hodnotě 1 000 000 korun podpoří nového partnera kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv charitativní organizaci , jež dlouhodobě pomáhá osobám s nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel (EB). Konkrétně se část finančních prostředků využije na podporu EB centra (dokoupení materiálu pro EB centrum a pacienty, vybavení pro EB pacienty apod.), dále na podporu ozdravného pobytu pro pacienty (ubytování, strava, materiál, náklady na odborné pracovníky), podporu odborného poradenství pro pacienty s EB (sociální pracovníci, psycholog, nutriční terapeut) či podporu osvětové kampaně a další její aktivity.

3. Rekonstrukce zahrady, výcvik asistenčního psa a pomoc ohroženým dětem za 1 251 628 Kč

Částka ve výši 300 000 Kč poputuje neziskové organizaci Modrý klíč o.p.s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Finanční prostředky využijí na dokončení úprav zahrady pro klienty stacionáře, která díky nim může sloužit jako bezbariérové kulturní centrum. Penězi v hodnotě 200 000 Kč bude uhrazen výcvik asistenčního psa pro čtyřletého Matyáše, který trpí autismem a hyperaktivitou. Výcvik zajistí obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. Asistenční psi pomáhají handicapovaným lidem zvyšovat soběstačnost a sebevědomí. Leckdy se stávají důležitým prostředníkem pro navazování sociálních vazeb a pomáhají k rozvoji řečových schopností. Zbylé finanční prostředky jsou určeny  na pokrytí individuálních žádostí sociálně slabých rodin pečujících o handicapované děti a její další činnosti.

5.000.000 Kč pro dětský úsměv 2016 Závěrem přikládáme vyjádření a projev neskrývané radosti jednatele společnosti ROSSMANN Vladimíra Mikla a ředitelky Nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové.

„Letos jsme se v rámci kampaně zaměřili na pomoc dětem s popáleninami, na prevenci vzrůstajícího rizika rakoviny kůže a na nemoc motýlích křídel. Tedy na velmi vážná onemocnění zejména pokud jde o děti. Je ale třeba o nich mluvit a hlavně pomáhat všem malým pacientům. Děkujeme našim milým zákazníkům, kterým nejsou lhostejné osudy mnoha dětí a kteří se rozhodli do naší kampaně zapojit,“ říká jednatel společnosti ROSSMANN Vladimír Mikel.

„Je krásné vidět, že tolik lidí po celé České republice je ochotno pomoci druhým. Jsem ráda, že se nám letos opět společnými silami podařilo vybrat více než 5 miliónů korun, které nám nyní otevírají cestu k dalším desítkám dětských úsměvů,“ doplňuje ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.