STOP! násilí na dětech

Cílem kampaně je upozornit na nevhodnost používání tělesných trestů jako výchovné metody, upozornit veřejnost na to, že týrání se většinou děje za zavřenými dveřmi domácností a že by nikdo z nás neměl být lhostejný ke svému okolí. Šířit myšlenku kampaně může každý.

STOP! násilí na dětech

Kampaň STOP! násilí na dětech navazuje na dlouholetou osvětovou činnost zakladatelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové. Stejně jako u jiných celospolečenských témat považují v Nadaci Naše dítě za důležité veřejnosti připomínat, že místo tělesných trestů lze děti vychovávat s láskou, respektem
a porozuměním.

Kromě toho, že nás můžete podpořit v šíření myšlenky osvětové kampaně zde, můžete nám přispět také finančně. I díky finančním prostředkům se podaří lépe šiřit myšlenku dále a informovat veřejnost, přispět tak k lepší prevenci, zamyšlení rodičů i okolí případné oběti. 

Děkujeme! 

Vybráno 1 300 Kč z 50 000 Kč