Pomoc pro 100 dětí s handicapem

Symbolicky jako 30. sbírku v pořadí na platformě Donio.cz jsme založili sbírku k našim 30. narozeninám. A to rovnou pro 100 dětí, které bychom z vybraných peněz mohli podpořit v příštím roce. Chcete se zapojit? 

Pomoc pro 100 dětí s handicapem

Společnými silami pomáháme dětem už 30 let. A pomáhat chceme i nadále. Bez drobných dárců se však neobejdeme, a proto otevíráme - pozor! - symbolicky (k 30. výročí) naši jubilejní 30. sbírku na paltformě Donio!

Sbírku zakládáme pro 100 dětí, které podpoříme v příštím roce a které bychom jinak finančně podpořit nemohli. 

Jak už jsme se mnohokrát přesvědčili, komunita dárců na Donio je velmi silná a dokáže se spojit v pravou chvíli a ve prospěch těch nejzranitelnějších. 

Spousta malých darů v rámci naší sbírky může dát naději na lepší život dětem, které se potýkají s handicapem nebo sociální nerovností.

Nejčastěji nám chybí peníze na konkrétní potřeby handicapovaných dětí. Snažíme se pomoci všem, ale ne vždy můžeme pomoci v plné výši. Tato sbírka nám pomůže přispět například na: 

  • rehabilitace - 3 týdenní cyklus stojí cca 100 tisíc korun
  • kompenzační pomůcky - sluchadlo stojí cca 30 tisíc korun, mechanický vozíček stojí až 80 tisíc korun, ortézy cca 80 tisíc korun
  • výcvik asistenčního psa - 250 tisíc korun
  • volnočasové kroužky pro děti z chudých rodin - pro 20 dětí cca 60 tisíc korun a více

Vybráno 52 935 Kč z 1 000 000 Kč