Mimoškolní vzdělávání pro znevýhodněné děti

Dlouhodobě můžete podporovat například náš projekt zaměřený na mimoškolní vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí. 

Mimoškolní vzdělávání pro znevýhodněné děti

Jestliže dítě žije v rodině, která se potýká s chudobou, má minimální šanci využít nabídku mimoškolního vzdělávání. V zájmových kroužcích děti mohou rozvíjet svůj talent, zručnost, fantazii, dovednosti a znalosti. Naučí se hospodařit s časem a také jim setkávání a spolupráce s vrstevníky pomáhají zvýšit sebevědomí, vyzkoušet si, co ho baví a jít za svým cílem.

V šedé zóně mezi bezdomovectvím a životem na hranici příjmové chudoby žije podle údajů Českého statistického úřadu přibližně 960 tisíc Čechů. 

Proto jsme se rozhodli podpořit mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného přosgtředí a zaplatit jim například doučování, přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, kroužek programování, nebo designu, přírodovědecký kroužek, školy v přírodě apod. 

Na tento projekt můžete přispívat v průběhu celého roku.

Děkujeme!

 

Vybráno 2 838 Kč z 50 000 Kč