V loňském roce jsme podpořili 1 347 dětí!

8. 3. 2024
V loňském roce jsme podpořili 1 347 dětí!

V roce 2023 jsme schválili celkem 657 individuálních žádostí o různé typy pomoci a podpořili jsme také 35 neziskových organizací. Celkem jsme mohli díky štědrosti sponzorů podpořit 1347 dětí.

Za každou žádostí o pomoc je konkrétní příběh dítěte a jeho rodiny, ve většině případů maminky samoživitelky. A pak také tisíce našich dárců, kteří nadaci pravidelně či jednorázově podporují. Získané finanční prostředky nám každoročně pomáhají s úhradami léčebných a rehabilitačních pobytů, neurosenzorických terapií, s nákupem sluchadel, elektrických vozíků, speciálních ortéz, asistenčních psů, dioptrických brýlí a dalších kompenzačních pomůcek právě pro „naše“ děti.

Novinkou v poskytované pomoci byl v roce 2023 projekt vytvořený společně s firmou E.ON „Energie pomáhají“, v rámci, kterého jsme začali ohroženým sociálním skupinám přispívat na úhradu nákladů na energie.

Každý rok se zvětšuje zájem také o náš dlouhodobý projekt, který vznikl na podporu znevýhodněných dětí v oblasti mimoškolní zájmové činnosti. Kromě přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a doučování z matematiky a českého jazyka, jsme dětem přispěli na pobyty na letních a příměstských táborech a školních výletech i na další mimoškolní aktivity. Účast v kroužcích i na školních akcích a výletech je pro děti nesmírně důležitá. Pomáhá jim být součástí kolektivu, necítit se vyloučeně. Ale především díky rozvíjení dovedností mají šanci na lepší budoucnost. Na mimoškolní zájmovou činnost jsme v roce 2023 rozdělili téměř půl milionu korun mezi více než 150 dětí.

Moc dobře přitom víme, že bez našich dárců by to nešlo. Každý dárce je nedílnou součástí všech příběhů s dobrým koncem.

Děkujeme, že s námi měníte osudy dětí k lepšímu!

 Infografika 2023